Redaksjon webside

Ansvarlig redaktør:
Leder av Palestinakomiteen i Norge, Kathrine Jensen, e-post: kathrine@palestinakomiteen.no

Redaksjonssekretær:
Line Snekvik, e-post: line@palestinakomiteen.no