Palestinske partier enige om samlingsregjering

Representanter for president Mahmoud Abbas’ Fatah-parti, Hamas og andre palestinske grupper er enige om å danne en samlingsregjering.

Avtalen ble inngått etter tre dager med forsoningsmøter i Moskva, og samlingsregjeringen skal etter planen styre fram mot neste valg i de palestinske områdene.

– Vi har kommet fram til enighet og vil i løpet av 48 timer be president Mahmoud Abbas innlede konsultasjoner om dannelse av en nasjonal samlingsregjering, sier Fatah-representanten Azzam al-Ahmed.

Når den nye samlingsregjeringen er et faktum, skal det i henhold til avtalen dannes et nasjonalt råd der også palestinere i eksil skal representeres. Deretter skal det etter planen holdes valg.

Palestinakomiteen: – Ingen grunn til å holde pusten

Kathrine Jensen, leder av Palestinakomiteen i Norge

Ifølge den israelske avisen Haaretz, er det flere faktorer som skal ha «fremskyndet» avtalen: Fredsforhandlingene i Paris i forrige uke, FNs historiske resolusjon om bosettingene, samt Donald Trumps presidentinnsettelse 20. januar.

– At palestinerne igjen har blitt enige om å danne en samlingsregjering er viktig. Palestinsk splittelse tjener først og fremt okkupanten, mens det palestinske folk betaler prisen, sier Kathrine Jensen, leder av Palestinakomiteen i Norge.

Les også: FN krever at Israel stanser all utvidelse av bosettinger
Les også: – Farlig for fredsprosessen med ambassade i Jerusalem

Enigheten mellom de palestinske partiene består i  å danne ny nasjonalforsamling som inkluderer palestinere i eksil og avholde valg.

Kathrine Jensen mener det likevel at det ikke er noen grunn til å holde pusten:

– Mye er fortsatt uklart, og vi har tidligere sett at alle forsøk  på palestinsk samling har blitt torpedert av Israel som ser et samlet palestinsk folk som en stor trussel. Med tanke på de signaler den påtroppende amerikanske presidenten har sendt om støtte til Israel, ser det ut til å bli langt mer krevende å være palestiner i tiden som kommer.

Trump har blant annet uttrykt støtte til den delen av det politiske Israel som åpent tar til orde for annektering av Vestbredden.

-Det internasjonale samfunnet sendte nylig et sterkt signal om at tostatsløsning fortsatt er et mål. Det er selvsagt ikke forenelig med den enstatsrealiteten Israel etablerer på bakken, men det understreker viktigheten av  resolusjon 2334 som slår fast at den israelske bosettingsvirksomheten er i ulovlige og må opphøre, fastslår Jensen.

Håper på større handlingsrom

Tora Systad Tyssen, leder av Fellesutvalget for Palestina

Også leder av Fellesutvalget for Palestina, Tora Systad Tyssen, påpeker at selv om avtalen er et steg i riktig retning, finnes det klare utfordringer:

– Politisk samling er positivt hvis det fører til at man får gjennomført demokratiske valg. Sammen vil de ulike partiene potensielt være en sterkere politisk aktør enn de har vært hver for seg. Jeg håper også at det kan føre til større rom for politisk opposisjon i Palestina. Samtidig vet vi at det politiske handlingsrommet til en palestinsk regjering er veldig innsnevret på grunn av den israelske okkupasjonen, sier Systad Tyssen.

NTB/Palestinakomiteens nettredaksjon: line@palestinakomiteen.no

Publisert: 19. januar 2017