Studieturer til Palestina

Palestinakomiteens studieturer 2018:

50 år med israelsk okkupasjon og palestinsk motstandskamp

I år er det 50 år siden staten Israel okkuperte Vestbredden og Gaza. Neste år er det 70 år siden staten Israel ble opprettet og palestinerne ble fordrevet fra sitt hjemland. Tiden er inne til å besøke palestinerne i det okkuperte Vestbredden og det historiske 48-Palestina/staten Israel. Palestinakomiteen i Norge har flere tiårs erfaring med å arrangere studieturer i samarbeid med lokale turoperatører.

BLI MED I 2018 – VIS SOLIDARITET – OPPLEV OG FORSTÅ!

LES OGSÅ: Reisebrev fra Israel og 48-området
LES OGSÅ: Tre hverdager på Vestbredden

3. – 11.mars – 9 dager: Det okkuperte Vestbredden

I tillegg til en generell innføring studerer vi det militære rettsystemets betydning for okkupasjonen; militærdomstolenes funksjon, infiltrering/etterretning/kollektiv avstraffelse, konfiskering, kolonisering, tvangsflytting, segregering og diskriminering. Rundreise til Hebron, Betlehem, Jeriko med Jordandalen, Ramallah og Jerusalem. Pris: ca. kr 16 000,- Tillegg enkeltrom kr 2 500,-

Program kommer.

Med forbehold om valutaendringer inkluderer prisen reise, opphold med frokost og de fleste lunsjer, all transport, norsk og palestinsk guide.

Deltakerne på studieturene tilbys forberedelser før turen og oppfølging etter hjemkomsten, slik at flere vil kunne engasjere seg i solidaritetsarbeidet og formidle videre erfaringer og kunnskap. Turene fylles raskt opp, så vær tidlig ute med påmelding hvis du vil reise! Turene har med reiseleder fra Palestinakomiteen i tillegg til lokal turoperatør og lokale guider.

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med Eldbjørg Holte på e-post eldbjorgholte@gmail.com eller mobil 48212214.

Norsk turoperatør er Al Quds Reiser A/S som er medlem av Reisegarantifondet.

TURER TIL SOMMEREN/HØSTEN 2018

Ungdomstur (16-27 år) til Vestbredden arrangeres i begynnelsen av august, tidspunkt og program kommer.

I oktober og november arangeres det en tur til Vestbredden og en tur til 48-området av Palestina, dagens Israel. Tidspunkt og program kommer.

Ungdommer mellom 16 og 27 år kan søke Palestinakomiteen om stipend til alle studieturene. Søknad rettes til eldbjorgholte@gmail.com, tlf. 48212214.
Alternativt kan man i stedet (ikke i tillegg) søke om stipend fra lokallaget sitt.

STUDIETURER FOR FAGORGANISERTE

Faglig Utvalg i Palestinakomiteen arrangere turer rettet inn mot ulike deler av fagbevegelsen. Les mer her.

Det planlegges en tur til våren. Følg med på nettsidene for mer informasjon.

Faglig Utvalg bestreber seg på å holde moderate priser på turene; blant annet dekker innsamlede midler utgiftene til reiseleder. For mer informasjon, kontakt Kjersti Nordby fra Faglig Utvalg på e-post kjer-n@online.no , eller mobil 99579818.