Studieturer til Palestina

Palestinakomiteens studieturer 2017:

50 år med israelsk okkupasjon og palestinsk motstandskamp

I år er det 50 år siden staten Israel okkuperte Vestbredden og Gaza. Neste år er det 70 år siden staten Israel ble opprettet og palestinerne ble fordrevet fra sitt hjemland. Tiden er inne til å besøke palestinerne i det okkuperte Vestbredden og det historiske 48-Palestina/staten Israel. Palestinakomiteen i Norge har flere tiårs erfaring med å arrangere studieturer i samarbeid med lokale turoperatører.

BLI MED I 2017 – VIS SOLIDARITET – OPPLEV OG FORSTÅ!

LES OGSÅ: Reisebrev fra Israel og 48-området
LES OGSÅ: Tre hverdager på Vestbredden

29.juli – 9.august – 11 dager:
Ungdomstur (16-27 år) Palestina/det okkuperte Vestbredden

Rundreise til de palestinske byene Hebron, Betlehem, Ramallah, Jeriko, Jerusalem,  Jaffa og Nazareth. Møte med palestinsk ungdom og deres organisasjoner, delta på utflukter og i daglig arbeid. Ca kr 10 000,- NB: Flere av Palestinakomiteens lokallag (inkludert Bergen, Tromsø og Oslo) tilbyr stipend til medlemmer som blir med på ungdomsturen. Ta kontakt med ditt lokallag for nærmere informasjon. Her finner du oversikt over Palestinakomiteens lokallag.

14.- 22.oktober – 9 dager: Det okkuperte Vestbredden

I tillegg til en generell innføring studerer vi det militære rettsystemets betydning for okkupasjonen; militærdomstolenes funksjon, infiltrering/etterretning/kollektiv avstraffelse, konfiskering, kolonisering, tvangsflytting, segregering og diskriminering. Rundreise til Hebron, Betlehem, Jeriko med Jordandalen, Ramallah og Jerusalem. Ca kr 16 000,- Tillegg enkeltrom kr 2 500,-

28.oktober – 15.november – 9 dager: ’48 Palestina/Israel:

Neste år er det 70 år siden Katastrofen – al Nakba –  da staten Israel ble opprettet og flertallet av det palestinske folket fordrevet. De 1,5 millionene palestinerne som i dag bor i Israel, kalles ofte ”De glemte palestinerne”, de lever som annenrangs borgere i eget land og er underlagt en rekke diskriminerende lover og restriksjoner. Rundreise til byer og områder der det bor palestinere (Jaffa, Haifa, Acca, Nazaret/Galilea). Pris ca kr 17 000,-
Tillegg enkeltrom kr 2 500,-

Med forbehold om valutaendringer inkluderer prisen reise, opphold med frokost og de fleste lunsjer, all transport, norsk og palestinsk guide.

Deltakerne på studieturene tilbys forberedelser før turen og oppfølging etter hjemkomsten, slik at flere vil kunne engasjere seg i solidaritetsarbeidet og formidle videre erfaringer og kunnskap. Turene fylles raskt opp, så vær tidlig ute med påmelding hvis du vil reise! Turene har med reiseleder fra Palestinakomiteen i tillegg til lokal turoperatør og lokale guider.

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med Eldbjørg Holte på e-post eldbjorgholte@gmail.com eller mobil 48212214.

Norsk turoperatør er Al Quds Reiser A/S som er medlem av Reisegarantifondet.

STUDIETURER FOR FAGORGANISERTE

Faglig Utvalg i Palestinakomiteen arrangere turer rettet inn mot ulike deler av fagbevegelsen. Les mer her.

Det planlegges en tur til våren. Følg med på nettsidene for mer informasjon.

Faglig Utvalg bestreber seg på å holde moderate priser på turene; blant annet dekker innsamlede midler utgiftene til reiseleder. For mer informasjon, kontakt Kjersti Nordby fra Faglig Utvalg på e-post kjer-n@online.no , eller mobil 99579818.