Støtt Palestinakomiteens arbeid!

Palestinakomiteen i Norge er en uavhengig og landsomfattende solidaritetsorganisasjon som arbeider for å spre kunnskap om situasjonen i Palestina og for å påvirke den norske opinionen. Vi driver praktisk solidaritetsarbeid ved å sende solidaritetsarbeider til Libanon og til Palestina og ved å følge palestinernes oppfordring om sanksjoner mot Israel (BDS). Arbeidet vårt er i all hovedsak basert på medlemskontingent og gaver fra enkeltpersoner og organisasjoner.

DU kan gjøre en forskjell ved å støtte Palestinakomiteens arbeid slik:

  • Bli medlem.  Medlemskontingenten er vårt økonomiske fundament, men enda viktigere er den politiske tyngden mange medlemmer gir oss. Les mer om kontingentsatser og medlemskap her:www.palestinakomiteen.no/medlem
  • Gi et bidrag – stort eller lite – send en SMS med kode PALKOM beløp (maks 500) til 2434 eller betal inn på Palestinakomiteens kontonummer 0530.28.03112.    
    Merk betalingen med «gave».
  • Palestinakomiteen har i mange år sendt solidaritetsarbeidere til Palestina og til flyktningleirer i Libanon. Innsamlingsaksjonen Palestina Solidaritet går direkte til disse prosjektene, i tillegg til at noen av midlene brukes til prosjekter i Norge som fremmer solidaritet med det palestinske folket. Vi setter stor pris på enkeltbeløp, pengegaver og bevilgninger fra personer og organisasjoner. Kontonummeret til Palestina Solidaritet er 0532 55 41263. 
  • Du kan også bli fast bidragsyter til Palestina Solidaritet ved å ta i bruk avtalegiro. Faste bidragsytere gir forutsigbarhet for prosjektenes økonomi.  Som frivillig organisasjon er det viktig for oss å være effektive og bruke begrensede ressurser best mulig. Avtalegiro sparer oss for mye arbeid.  Automatisk trekk er synlig i din (nett)bank. Du kan stoppe trekket når du vil. Tegn avtalegiro her!  Fyll ut skjemaet og du er med på å støtte solidaritetsarbeidet vårt.
    Dersom du velger å signere med Bank-ID trenger du ikke sende inn noe skjema.
    Inngåelse av avtalegiro er også mulig uten Bank-ID: Skriv ut skjemaet du får opp, signer dette og send det til Palestinakomiteen i Norge, Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, 0652 Oslo.

 FRITT PALESTINA!