Ny regjering må støtte etterforskning av israelsk apartheid

Palestinakomiteen gratulerer de rødgrønne partiene med valgseier og flertall for ny Palestina-politikk på Stortinget. 

«Flertallet i Norges befolkning ønsker et mer solidarisk samfunn de neste fire årene. Det må også gi en mer rettferdig Palestina-politikk», sier Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen i Norge.

Så langt i år har mer enn 12 500 palestinere blitt skadd av israelske styrker bare på Vestbredden, 658 palestinske hjem og bygninger er revet av okkupasjonsstyrkene. Israels angrep på Gaza i mai førte til minst 243 døde, av dem over 100 kvinner og barn. I Israel var tolv mennesker døde, av dem to barn. Den israelske okkupasjonen og fordrivelse av palestinere fra sine hjem fortsetter i økende tempo.

Line Khateeb

Den internasjonale organisasjonen Human Rights Watch har dokumentert at Israel er skyldige i apartheid og fordrivelse.

«Norske myndigheter bør støtte en etterforskning av disse forbrytelsene og iverksette tiltak som holder israelske myndigheter ansvarlig for deres gjentatte brudd på internasjonal lov. Dagens linje med dialog uten å stille krav nytter ikke.

Palestinakomiteen mener at en ny regjering bør være tydelig på at utvidelse av israelske bosettingene må stanses og komme med tydelige råd til norsk næringsliv om at de ikke skal investere eller handle med selskap som bidrar til okkupasjonen.

Jonas Gahr Støre sier at han vil forandre Norge og verden, da er en rettferdig Palestina-politikk et godt sted å begynne», sier Khateeb.

Kontakt leder av Palestinakomiteen Line Khateeb på tlf: 95090938.

Publisert: 15. september 2021