69 år siden Al Nakba

15. mai hvert år markeres «Al Nakba» – katastrofen. Al Nakba er betegnelsen på fordrivingen av 750 000 palestinere fra hjemmene sine og tømmingen av 530 palestinske landsbyer i forbindelse med opprettelsen av staten Israel i 1948.

Flere av Palestinakomiteens lokallag markerer dagen, og i Oslo blir det en større markering foran Stortinget med appellanter fra blant annet Norsk Folkehjelp og Fagforbundet.

En vedvarende katastrofe

– Grunnen til at det er så viktig å markere Nakba-dagen hvert år er at katastrofen for palestinerne tok aldri slutt. Israel okkuperer og kolonialiserer palestinsk land også i dag, og fordrivelsen av det palestinske folk pågår fortsatt, sier leder i Palestinakomiteen i Oslo, Jonas Iversen.
Dette skjer blant annet gjennom systematisk ødeleggelse av palestinske hus og utvidelse av de folkerettsstridige israelske bosettingene på okkupert land.
– Det norske oljefondet har investert milliarder av euro i selskaper med virksomhet i de ulovlige bosetningene. Norge har dermed et medansvar for at katastrofen ikke tar slutt, påpeker Jonas S. Iversen, som håper at mange møter opp foran Stortinget i dag for å vise sin solidaritet med et hardt prøvet palestinsk folk.

1600 palestinske fanger sultestreiker i protest

Under årets Nakba-markering vil det bli rettet et spesielt søkelys på situasjonen til de palestinske fangene.

Rundt 1600 palestinere i israelske fengsler har sultestreiket siden 17. april i protest mot Israels mishandling av palestinske fanger, og mot Israels tilfeldige arrestasjoner av det palestinske folk.

– Palestinerne har rett til å kjempe for sine rettigheter. Men de som protesterer mot Israels undertrykkelse risikerer fengsel, sier Jonas S. Iversen.

Det sitter for tiden 6500 palestinere i israelsk fangenskap, inkludert 300 barn og 13 folkevalgte politikere. FN-komiteen for barns rettigheter påviste i 2013 at palestinske barn blir torturert i israelske fengsler. FNs barnefond (UNICEF) konkluderte med at mishandlingen av palestinske barn i israelske fengsler er «utbredt, systematisk og institusjonalisert».

Palestinakomiteen krever:
 At Regjeringen fordømmer de israelske husødeleggelsene som rettes mot palestinerne
 At Regjeringen desinvesterer fra selskaper som støtter opp om de ulovlige israelske bosetningene
 At Regjeringen fordømmer Israels inhumane behandling av palestinske fanger
Publisert: 15. mai 2017