Hundrevis av mennesker markerte avstand til USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad

Flere hundre solidariske mennesker trosset minusgradene og tok turen til Stortinget torsdag ettermiddag for å markere avstand til USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.

Petter Eide (SV), leder for Palestinas venner på Stortinget, Gada Azam fra Palestinakomiteen, Tor Øystein Vaaland, sokneprest i Asker, Dana Jdid og Nikos Tavridis-Hansen fra BDS Norge holdt appeller foran folkemengden på Eidsvoll plass utenfor Stortinget.

LES OGSÅ: Donald Trump fremskynder den etniske rensingen av palestinere

Nesten 40 organisasjoner hadde sluttet seg til markeringen, som ble arrangert av Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomiteen i Oslo og Palestinakomiteen i Norge.

Leder i Palestinakomiteen i Norge, Kathrine Jensen, syns det var oppløftende å se at så mange mennesker møtte opp for å vise sin støtte til et hardt prøvet palestinsk folk. Hun mener at den ensidige støtteerklæringen til Israel er dødsstøtet for forhandlinger.

– USA kan ikke lenger påstå seg å ville forhandle fram en fred for både Palestina og Israel. Trump har valgt okkupantens side. Dette er en anerkjennelse av 70 år med fordrivelse av palestinere, 50 års okkupasjon, en aggressiv bosettingspolitikk og annektering av palestinsk land, sier Kathrine Jensen.

Saken fortsetter under bildet!

Mange Oslo-borgere møtte opp for å vise sin støtte til Palestina.

– Ikke sterk nok reaksjon fra Norges regjering

– Forhandlingsbordet ligger begravet under de israelske bosettingene, og USA har kasta spaden. Palestinerne har ingenting igjen å forhandle om og det er nå opp til verdenssamfunnet å presse Israel til å respektere folkeretten og palestinernes rettigheter, fortsetter Jensen.
Tora Systad Tyssen, leder for Fellesutvalget for Palestina, mener at den norske regjeringens reaksjon ikke er sterk nok, og hun er glad for at dagens markering hadde bred tilslutning fra mange organisasjoner og sivilsamfunnsaktører.
– Det er viktig at sivilsamfunnet kommer sammen og står opp mot denne anerkjennelsen som strider mot en rekke FN-resolusjoner og mot folkeretten. Når stormakter ser bort fra internasjonal lov blir verden et langt mindre trygt sted for de uten maktmidler. For palestinerne som kjemper for retten til å eksistere og som i 50 år levd under en brutal militær okkupasjon, er dette ekstra tydelig, og for dem er solidariteten fra det norske folk svært viktig.
– Vi oppfordrer den norske regjeringen til å ikke bare uttrykke bekymring, men å komme med en klar og tydelig fordømmelse av det amerikanske linjeskiftet og bruddet med internasjonal konsensus, sier Tyssen.

Krever svar fra Facebook

Mandag 11.desember 2017 stengte Facebook en rekke administratorer for de tre organisasjonenes Facebook-sider ute fra nettstedet. 

I arrangementet «Sei nei til USA si anerkjenning av Jerusalem» inviterte de til markering utenfor Stortinget torsdag 14. desember kl 17.  Utover dette sto det at mer informasjon om appellanter og paroler kommer.
Dette skal ifølge Facebook stride mot deres retningslinjer og arrangementet ble slettet. Det fremkommer ikke hvordan innholdet strider mot Facebooks standarder og en gjennomgang av standardene gir heller ikke noe svar på hva arrangørene har gjort galt. De valgte derfor å publisere arrangementet en gang til og det resulterte i utestengelse fra plattformen.
De fleste administratorene fikk opphevet sin blokkering innen 24 timer, andre rett i overkant av 24 timer mens en av administratorene fikk sin blokkering forlenget med et døgn.
– Denne praksisen fremstår som tilfeldig og vi kan ikke forstå at en blokkering blir forlenget på denne måten, særlig fordi Facebook på dette tidspunktet hadde tillatt publisering av arrangementet.
– Det tilsier jo at det likevel ikke brøt med Facebooks standarder, men at det hele var en feil fra Facebook side. Gitt dette skulle vi tro at utestengelsene ble opphevet, og i alle fall ikke forlenget. Facebook er opptatt av at nettstedet skal være et trygt sted der folk kan uttrykke seg fritt innenfor de rammene som er gitt av Facebooks standarder. Den tryggheten opplever ikke vi som ble utestengt på denne måten, og jeg forventer at Facebook gir et svar på hva som var årsak til dette, sier Kathrine Jensen, leder for Palestinakomiteen i Norge.
Publisert: 14. desember 2017