CAF- hopp av apartheidtoget!

Boikott selskaper som skor seg på brudd på folkeretten i Palestina!

Det baskiske selskapet CAF har fått kontrakten med å utvide og drive forstadsbanen som knytter de ulovlige israelske koloniene sammen med Vest-Jerusalem. En forlengelse til den illegale kolonien Ailo ved Betlehem skjer på okkupert palestinsk land, og er i strid med folkeretten. Utbygginga vil være med på å sementere okkupasjonen. Etter at de vant anbudet om videre utbygging av forstadsbanen i Jerusalem har CAF derfor blitt gjenstand for en stor internasjonal kampanje.

CAF er i ferd med å ta store markedsandeler innen kollektivtransport i Norge, blant annet gjennom leveranse av trikker til Sporveien i Oslo, nye togsett til Flytoget og innenfor vedlikehold gjennom datterselskapet Euromaint. Dessuten står firmaet som tilbyder av en større leveranse tog til det statlige selskapet Norske tog. Resultatet av anbudsrunden er planlagt offentliggjort i oktober 2020. 

Palestinakomiteen lanserer nå en kampanje i Norge for å rette søkelyset mot CAF fordi de skor seg på Israels okkupasjon. Denne kampanjen er del av en internasjonal kampanje i regi av det internasjonale BDS-nettverket.

Målet er å gjøre det politisk kostbart å delta i prosjekter som bryter folkeretten. Etter at selskapet Veolia ble gjenstand for negativ oppmerksomhet ved bygging av første byggetrinn valgte de å trekke seg fra videre deltakelse. Det viser at slike kampanjer har betydning.

Fagforeningene til arbeiderne ved CAF har motsatt seg at selskapet skal være en brikke i den israelske okkupasjonen. Og nå har norsk fagbevegelse muligheten til å følge opp boikott-vedtaket fra LO-kongressen ved å kreve at kommunale og statlige virksomheter ikke inngår kontrakter med aktører som er involvert i folkerettsbrudd.

CAF i Norge

CAF står som tilbyder på en større leveranse av jernbanemateriell til selskapet Norske tog, som er et statlig selskap under samferdselsdepartementet. De ulike jernbaneselskapene som opererer i Norge henvender seg dit når de trenger nye togsett, og Norske tog fungerer som en pool. Denne store leveransen skal avgjøres i januar 2021.

CAF har allerede fått bestilling på nye togsett til Flytoget. Avtalen ble inngått i 2015, og omfatter åtte nye togsett. Materiellet er allerede levert. Det er opsjon på ytterligere leveranse.

CAF har kjøpt opp Euromaint. Dette er et selskap som tilbyr vedlikehold av togmateriell og som er godt etablert for det skandinaviske markedet. Euromaint har vunnet oppdraget med vedlikehold av togene til VY som skal gå på Bergensbanen. Avtalen beløper seg til 100 millioner euro totalt, og løper over 9 år. Vedlikeholdsbasen er i Bergen og stilles til disposisjon, og de ansatte blir virksomhetsoverdratt.

CAF står for leveransen av nye trikker til Sporveien i Oslo. Avtalen omfatter 87 trikker ferdig levert i 2024, til en verdi av 4,1 milliarder kr og med opsjon på kjøp av ytterligere 60 trikker. Ingen serviceavtale er inkludert. Kjøp av deler og utstyr til planlagt vedlikehold kommer i tillegg.

Mer informasjon:


Publisert: 8. september 2020