21 foretak og organisasjoner erklærer seg som apartheidfrie soner

Den 15. mai lanserte Palestinakomiteen et elektronisk Norgeskart som viser at 21 foretak og organisasjoner har erklært seg som apartheidfri sone.

– Dette er en utrolig bra start, sier leder av Palestinakomiteen, Kathrine Jensen, som håper at mange andre vil la seg inspirere og slutte seg til kampanjen.

Palestinakomiteen Bergen har gått i bresjen for kampanjen, som har skutt fart flere steder i landet de siste månedene. I byen mellom de syv fjell har hele 10 soner erklært seg som apartheidfrie.

Klikk HER for å se kart over apartheidfrie soner i Norge!

Å være en apartheidfri sone betyr å
1. avstå fra å kjøpe eller selge varer og tjenester fra selskaper som bidrar til Israels brudd på palestinernes rettigheter
2. avstå fra å samarbeide med israelske institusjoner som bidrar til brudd på palestinernes rettigheter.
3. offisielt støtte kampanjen «Apartheidfrie soner»

Les alt om kampanjen «Apartheidfrie soner» her!

BAKGRUNN: I et opprop av 2005 fra over 170 palestinske organisasjoner, politiske partier, fagforeninger, sosiale bevegelser, ber de det internasjonale samfunnet om å innføre boikott, deinvesteringer og sanksjoner (BDS) overfor Israel. «Apartheidfrie soner»-kampanjen er en del av en voksende internasjonal solidaritetsbevegelse som krever at Israel må rette seg etter internasjonal lov og respektere menneskerettighetene.

FNs konvensjon om forbrytelsen apartheid. Israel som apartheidstat
Internasjonal konvensjon om bekjempelse og avstraffelse av forbrytelsen av Apartheid, ble tilsluttet av FNs generalforsamling i 1973.

Israel har etablert, opprettholder og utvider et apartheidsystem som undertrykker palestinerne, både innenfor og utenfor Israel. Dette gjør Israels behandling av palestinerne til en forbrytelse mot menneskeheten, blant annet på følgende måte:

  • Mangel på frihet
  • Mangel på fri ferdsel ved bygging av murer og etablering av kontrollposter
  • Kollektiv avstraffelse som blokaden av Gazastripen og fordrivelse fra egne hjem
  • Bygging av de ulovlige koloniene som hindrer utvikling, politisk deltakelse og selvbestemmelse
  • Vilkårlig fengsling av barn og voksne uten lov og dom
  • Utenomrettslige drap
  • Separate veier for palestinere og israelere
  • Lover som diskriminerer palestinere i Israel
  • Å nekte palestinske flyktninger å vende tilbake til sine hjem

Et internasjonalt press fungerte mot apartheidregimet i Sør-Afrika. Det vil også fungere mot Israel.

For mer informasjon og tilslutning, ta kontakt med Palestinakomiteen i Norge.

Restauranten Lysverket ble Bergens første apartheidfrie sone i fjor høst. Faksimile: Bergensavisen

 

Publisert: 24. mai 2017