BDS-dagen 30.mars: Nasjonal markering mot Israels nye innreiselov

Israels nye innreiselov står på dagsorden når Palestinakomiteens lokallag over hele landet markerer BDS-dagen og den palestinske landdagen.

I Oslo vil det bli avholdt en stor markering utenfor Stortinget den 30. mars klokken 1700. Blant appellantene er den palestinske ambassadøren, politikere og representanter fra solidaritetsbevegelsen. Palestinakomiteen og Fellesutvalget for Palestina samarbeider om markeringen.

-Vi håper at så mange som mulig finner veien til Stortinget i dag for å vise sin solidaritet med palestinerne, som vil bli enda mer isolert som en konsekvens av den nye loven, sier leder av Palestinakomiteen i Norge, Kathrine Jensen.

Tomme ord fra regjeringen

6.mars i år vedtok Israel en ny lov som forbyr innreise for mennesker som støtter boikott, desinvesteringer og sanksjoner av staten Israel (BDS). Den nye innreiseloven rammer også dem som tar til orde for boikott av bosettervarer.

Her hjemme har den nye loven har vekket sterke reaksjoner, både i solidaritetsbevegelsen og fagbevegelsen.

Bakgrunn: Ny israelsk lov kriminaliserer solidaritet

Kathrine Jensen, leder av Palestinakomiteen i Norge

– Den nye loven er både en utvidelse og en formalisering av en allerede eksisterende praksis der folk mer eller mindre vilkårlig blir nektet innreise med bakgrunn i deres politiske meninger. Vi vil gjerne vite hva norske styresmakter mener om dette alvorlige angrepet på ytringsfriheten, sier Kathrine Jensen.

Hun mener at utenriksdepartementet må protestere mot den nye loven.

– Den norske regjeringen sier at de tror på dialog og samarbeid for å skape tillit. Dette er bare tomme ord, all den tid de ikke uttaler seg om palestinernes rett til dialog og samarbeid, sier Jensen.

Hun får støtte av leder av Fellesutvalget for Palestina, Tora Systad Tyssen:

– Det er veldig skuffende at en norsk regjering som legger så stor vekt på retten til ytringsfrihet ikke står opp for retten til å støtte BDS. For solidaritetsbevegelsen er dette veldig alvorlig fordi vi blir fratatt muligheten til å besøke palestinere, opprettholde dialog med dem og se med egne øyne hva slags virkelighet Israel etablerer på bakken, sier Systad Tyssen. 

Tora Systad Tyssen, leder av Fellesutvalget for Palestina

Ettersom den nye loven også rammer dem som støtter boikott av varer fra de folkerettsstridige bosettingene, risikerer flere norske kommunepolitikere å bli kriminalisert som følge av loven.

I flere norske kommuner jobbes det med å innføre en boikott av bosettervarer. I Tromsø og Trondheim har kommunestyrene allerede vedtatt av man ikke skal handle med varer fra okkuperte områder.

– Palestinakomiteen oppfordrer norske kommunestyrer til å svare på Israels kriminaliseringstiltak med å vedta at kommunene ikke kjøper varer som er produsert i strid med folkeretten, opplyser leder av Palestinakomiteen, Kathrine Jensen.

Saken fortsetter under bildet. 

Palestinske barn står i ruinene av det som en gang var deres hjem før det ble revet av Israel. Systematiske husrivinger og fordrivelse av palestinere er hverdagskost på den okkuperte Vestbredden og okkupert Øst-Jerusalem.

Ingen stans i utbyggingen av israelske bosettinger

For åtte år siden ble den årlige BDS-dagen, som markeres av Palestina-aktivister verden over, satt til 30. mars slik at den sammenfaller med den palestinske landdagen.

Landdagen, yawm al-ard, er en global merkedag for å minnes hendelsene i 1976, da palestinere i Israel arrangerte demonstrasjoner og streiker som en reaksjon på israelske myndigheters planer om å konfiskere palestinsk-eid land i Israel. Protestene endte med at seks palestinere med israelsk statsborgerskap ble drept, og flere hundre mennesker ble skadet eller arrestert.

Landdagen symboliserer palestinernes bånd til sitt land og kampen mot israelsk ekspansjon. Lite synliggjør Israels landstyveri mer enn de kontroversielle bosettingene, som er ulovlige ifølge den fjerde Genèvekonvensjonen. Det bor i dag mer enn 700 000 israelere i bosettinger på den okkuperte Vestbredden og i okkupert Øst-Jerusalem. 

I en historisk resolusjon før jul krevde FNs sikkerhetsråd krevde full stans i bosettingsutbyggingen. Dette har imidlertid ikke ført til noen endring i Israels bosettingspolitikk.

– Israel har tidligere i år kunngjort at de planlegger å bygge 6000 nye hus på de okkuperte områdene. Bosettingspolitikken, som innebærer stjeling av palestinsk jord, vann og naturressurser og fordriving av palestinere, fortsetter altså med uforminsket styrke , sier Tora Systad Tyssen.

Publisert: 29. mars 2017