35 års frihetsberøvelse – bring varsleren Vanunu hjem!

Kjetil Nilsen – først publisert i Nordnorskdebatt. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning

Han er en av verdens viktigste varslere. Han har norsk ektefelle, hans avdøde svigerfar var Høyre-politiker og ordfører i Harstad, han er æresdoktor ved UiT Norges arktiske universitet, han er tildelt Carl von Ossietzky prisen og flere ganger nominert til Nobels fredspris. Er hans 35 år lange frihetsberøvelse av israelske myndigheter glemt i Norge?

Mordechai Vanunu slapp ut av det israelske Shikma-fengselet i 2004. Da hadde han sonet ferdig en 18 år lang dom for å ha avslørt Israels atomvåpenprogram til britiske The Sunday Times. I elleve av årene i fengsel ble han holdt i isolasjon på en liten celle på 2 x 3 meter. Tidligere i måneden kunne Vanunu feire sin 69-års dag. Men fortsatt er denne «norske» varsleren ingen fri mann – 17 år etter ferdig soning. Hjemme i Oslo venter professor Kristin Joachimsen – opprinnelig fra Harstad – på å bli forenet med sin ektemann.

FAKTA: Mordechai Vanunu: Israelsk atomtekniker. Jobbet ved det hemmelige atomanlegget Dimona 1976-85 (Norge hjalp til med utvikling av atomprogrammet med salg av 21 tonn tungtvann i 1959) #Overførte fotografier av atomanlegget til britiske The Sunday Times 1986 #Dopet ned, kidnappet og fraktet fra Roma til Israel av Mossad-agenter #Dømt til 18 års fengsel for landsforræderi i 1986. Satt i isolat på en 2×3 m stor celle i over elleve år #Konverterte fra jødedom til kristendom på 80-tallet #Utnevnt til æresdoktor ved UiT Norges arktiske universitet i 2001 #Ferdigsonet i 2004, men ilagt strenge tale- og reiserestriksjoner #Søkte asyl i Norge i 2004. (Daværende kommunalminister Erna Solberg instruerte UDI til å avvise søknaden) #2015: Gift med teologiprofessor Kristin Joachimsen, datter av Kjell Joachimsen, høyrepolitiker og ordfører i Harstad (1987-93) #2017: Innvilget familiegjenforening i Norge

Etter ferdig soning i 2004, startet israelske myndigheters trakassering av Vanunu – eller knebling, som Amnesty betegnet det som. Sterke restriksjoner ble ilagt hans bevegelse- og ytringsfrihet: Reiseforbud internt og eksternt; forbud mot å oppsøke ambassader; forbud mot å snakke med journalister og utlendinger. Brudd på restriksjonene har ført til nye fengselsopphold, bl.a. for å ha forsøkt å dra til Betlehem for å delta på julegudstjeneste og for å ha snakket med utlendinger.

– Internasjonal rett gir ikke Israel mulighet til å innføre vilkårlige restriksjoner på Vanunu, inkludert hans rett til å reise fritt innenlands eller utenlands, retten til på fredelig vis å møte andre mennesker og retten til å ytre seg, fastslo John Peder Egenæs i Amnesty allerede i 2005 – uten at det det har gjort særlig inntrykk på norske myndigheter.

Mordechai Vanunu avslørte Israels atomvåpenprogram.
Til venstre: Israelsk atomreaktor i Negev. (Wikimedia Creative Commons)

Under Solberg-regjeringen har Israels uakseptable og usiviliserte behandling av denne «norske» varsleren vært fullstendig neglisjert. Avvisning, taushet og trenering har preget holdningen. Da ekteparet Joachimsen/Vanunu søkte familiegjenforening i 2015, lot f.eks. justisminister Listhaug søknaden ligge i ro på sin pult i ett år og tre måneder. Først etter påtrykk fra Sivilombudsmannen ble søknaden videre ekspedert til UDI – og innvilget i 2017.

Men videre politisk oppfølging har uteblitt, etter at Israel nekter ham å forlate landet. Ville reaksjonen ha vært like tafatt om varsleren Vanunu var russisk statsborger med norsk ektefelle? Svaret gir seg selv. Erna Solbergs relativistiske holdning til ulike staters utøvelse av grov frihetsberøvelse kom tydelig til syne så sent som i januar i år da hun deltok på en digital demonstrasjon til støtte for Aleksej Navalnyj.

– Europas stemme er sterkere når vi står sammen. Og jeg mener vi nå må stå sammen for å si følgende: vi ber om at Aleksej Navalnyj umiddelbart slippes fri, skrev Solberg på Twitter.

Støtten til Navalnyi er fortjent, men fraværet av tilsvarende støtte til «norske» Vanunu blir desto mer påfallende. Med Støre-regjeringen endelig på plass, må en kunne forvente en mer aktiv holdning fra politiske myndigheter i Norge – gjerne aktiv støttet av UiT Norges arktiske universitet og Harstads politikere. Press bør nå legges på israelske myndigheter for at Vanunu fritt skal kunne forlate Israel og reise hjem til sin norske ektefelle etter 35 års frihetsberøvelse.

Publisert: 31. oktober 2021