Takk til Universitet i Stavanger for avsluttet samarbeid med Technicon

Av Ingebreth Forus, leder av Palestinakomiteen i Stavanger

Artikkelen er publisert i Stavanger Aftenblad 5. februar 2019.

UiS har siden 2014 hatt en samarbeidsavtale med det israelske Technion-universitetet. Palestinakomiteen har argumentert for at dette samarbeidet må avsluttes, det siste drøye året sammen med en rekke lokale parti og organisasjoner, også på universitetet.

Våre argumenter har gått på at et samarbeid med Israel på petroleumsområdet, der Israel har konfliktsituasjoner med sine naboland, er svært betenkelig, samt at Technion er et særdeles militarisert universitet, medansvarlige for grove brudd på folkeretten.

I møter og avispolemikk har ledelsen ved UiS vært avvisende til våre standpunkter, men da avtalen gikk ut i januar ble den likevel ikke fornyet. Vi velger å tolke dette som at UiS har tatt inn over seg våre argument, og også sett den skaden et fortsatt samarbeid med Technion kunne/ville gjøre på anseelsen til UiS. Vi er svært fornøyd med denne beslutningen – nå er det ikke lenger grunn til å være flaue over vårt universitet.

Vi merker oss også at UiS nylig har fornyet og forsterket sin samarbeidsavtale med An Najah-universitetet i Nablus på Vestbredden (red.).

 

Publisert: 7. februar 2019