Anerkjenn Palestina!

Uttalelse fra møtet mellom de nordiske Palestinaforeningene i København 22. februar 2012

Anerkjenn Palestina!

De nordiske Palestinaforeningene ønsker velkommen det islandske Alltinget sitt vedtak fra 29. november 2011 og regjeringens beslutning i forlengelse av dette, den 15. desember 2011, om formelt å anerkjenne Palestina som en suveren stat, innenfor grensene av 1967. Videre ønsker vi velkommen det islandske Alltingets uttalelse om at de palestinske flyktningene har en klar rett til å vende tilbake til sine hjem. Deres rettigheter har enda ikke blitt respektert til tross for FN-resolusjon 194, av 1948. Møtet oppfordrer de øvrige nordiske statene til å etterfølge Islands eksempel.

De nordiske palestinske solidaritetsforeningene oppfordrer sine respektive regjeringer om å kreve mer bestemt enn hittil att den israelske okkupasjonen av palestinsk land må opphøre og at flyktningene sin rett til retur respekteres. Med krigstruslene som innbyggerne på Gazastripen mottar fra Israels høysete generaler, og den fortsatte ekspansjonen på Vestbredden blir kravet om internasjonal beskyttelse høyst aktuelt. De nordiske palestinske solidaritetsforeningene oppfordrer de nordiske regjeringene om å gå i front for internasjonal FN-beskyttelse av den palestinske befolkningen, spesielt i Gaza.

De palestinske støtteforeningene ønsker velkommen de skrittene som er tatt i forsoningsprosessen mellom palestinernes hovedfraksjoner, Fatha og Hamas. Forsoning og gjensidig respekt er en forutsetning for fred, demokratisk utvikling og valg som skal holdes innen seks måneder etter en forsoningsavtale er undertegnet. Foreningene oppfordrer våre regjeringer til å støtte forsoningen og vise konkret støtte til frihet og det palestinske folkets rett til selvbestemmelse ved å anerkjenne resultatene i demokratiske palestinske valg, uavhengig av resultatet.

Dansk Palæstinesisk Venskabsforening
Palestinagrupperna i Sverige
Félagið Ísland Palestína
Palestinakomiteen i Norge

Publisert: 25. februar 2012