Åpent brev til UD: Israels regjering angriper menneskerettsaktivister

Den israelske etterretningsministeren Yisrael Katz har argumentert for «targeted civil eliminiations» av palestinske ledere for BDS-bevgelsen ved hjelp av israelsk etterretning. Omar Barghouti, en av lederne for bevegelsen, er ved navn utpekt som mål. I den forbindelse har Palestinakomiteen, AKULBI, Fellesutvalget for Palestina og BDS Norge sendt et brev til UD med kopi til Stortingets utenrikskomité.

Brevet ble sendt til UD 3. mai 2016.

Til Utenrikdsdepartementet
v/ Børge Brende

Israels regjering angriper menneskerettsaktivister – hva er Norges holdning?

Etterretningsminister Yisrael Katz har argumentert for ”targeted civil eliminations” av palestinske ledere for BDS-bevegelsen ved hjelp av israelsk etterretning. Omar Barghouti, en av lederne for bevegelsen, er ved navn utpekt som mål.

Det er israelske medier som rapporterer at etterretningsminister Yisrael Katz på en konferanse 28. mars i Jerusalem, der man drøftet mottiltak mot den internasjonale BDS-bevegelsen, uttalte at Israel burde starte sivil eliminering av BDS-ledere. Det hebraiske uttrykket han brukte henspiller på målretta drap.

Det skjer jevnlig at folk blir nektet innreise til Palestina (Vestbredden og Gaza): ungdomspolitikere, helsearbeidere, journalister, akademikere, aktivister og solidaritetsarbeidere fra hele verden har blitt nektet innreise av Israel som kontrollerer grensene og dermed innreisemulighetene. Israels innenriksminister Ariah Deri har uttalt at han vurderer å trekke tilbake Omar Barghoutis oppholdstillatelse i Israel og frata ham retten til å reise fritt.

Som ledere for den norske delen av den globale BDS-kampanjen spør vi utenriksminister Børge Brende:

  • Hvordan vil den norske regjeringen reagere på forslagene om «sivil eliminering» av BDS-aktivister fra Israels etterretningsminister?
  • Deler den norske regjeringen Israels syn på BDS-bevegelsen som en antisemittisk bevegelse som ikke bør ha ytringsfrihet, eller deler de Sveriges syn?

Bakgrunn

BDS er en global ikke-voldelig bevegelse startet på initiativ fra det palestinske sivilsamfunnet i 2005. Den er forankret i FNs menneskerettighetserklæring og tar avstand fra alle former for rasisme og diskriminering, inkludert antisemittisme. BDS står for boikott, trekke ut investeringer og sanksjoner mot staten Israel til landet følger internasjonal rett. Bevegelsen har tre krav til Israel:

  1. Avslutte okkupasjonen og koloniseringen av alt arabisk land okkupert i 1967 og fjerne
  2. Anerkjenne retten til full likestilling for Israels palestinske borgere.
  3. Rett til retur eller erstatning for palestinske flyktninger, som fastsatt i FN-resolusjon 194.

Amnesty International krever i en rapport 12.4.16 at Israels regjering må slutte å true de som forsvarer menneskerettigheter og beskytte dem mot angrep. I rapporten nevner Amnesty trusler fra flere ministre og navn på personer og organisasjoner som er fengslet eller truet. Dette skjer i et klima der kritikere av Israels politikk kalles terrorister og lever konstant med trusler og angrep fra ekstreme bosettere og høyre-aktivister.

Etterretningsministerens uttalelse om ”targeted civil eliminations” kan av slike krefter lett oppfattes som «licence to kill». Samtidig har Israel vedtatt lover som begrenser ytringsfriheten for kritikere.

Sveriges utenriksminister mener at BDS-bevegelsen er en del av sivilsamfunnet og at regjeringer ikke bør blande seg inn slike organisasjoners synspunkter.

Vi ber om at utenriksminister Børge Brende redegjør for den norske regjeringas syn i denne saken.

 

Med hilsen,

Vanja Alling, leder AKULBI – Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av Israel

Katrine Jensen, leder Palestinakomiteen Norge

Anna Lund Bjørnsen, leder Fellesutvalget for Palestina

Nikos Tavridis-Hansen, leder BDS Norge

 

Les også: Amnesty fordømmer Israels angrep på BDS-aktivister 

Publisert: 13. mai 2016