Åpent brev til Universitetet i Stavanger: Bryt samarbeidet med Technion!

Brevet er forfattet av Palestinakomiteen i Stavanger.

SIGNER OPPROPET HER

Åpent brev til styret / ledelsen ved UiS: Samarbeidsavtalen med det israelske universitetet Technion må avvikles.

Vi vil henstille til Universitetet i Stavanger om å avvikle samarbeidsavtalen med det israelske universitetet Technion. Henstillingen er begrenset til å gjelde den aktuelle samarbeidsavtalen.

Avtalen mellom UiS og Technion handler primært om utveksling av erfaring og forskning innen petroleumsteknologi. Israel har funnet omfattende offshore gassressurser, og søker kompetanse for utvinning av disse gjennom samarbeid med petroleumsmiljøet ved UiS og gjennom norske bedrifter.

  • To norske utenriksministre (Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet og Børge Brende fra Høyre) har frarådet norske aktører å samarbeide om olje- og gassutvinning med land som ikke har avklarte grenselinjer i forhold til havrett og folkerett. På tross av dette har Frps olje- og energiministre i den blå-blå regjeringen uttrykt støtte til et slikt samarbeid.
  • Palestinakomiteen sammen med LO Stavanger, IndustriEnergi Student, Stavanger Kristelige Studentforening, Stavanger AP, SV og Rødt og andre arbeider for at UiS skal avvikle samarbeidet med det israelske Technion-universitetet om olje- og gass-utvikling. Technion er også en sentral samarbeidspartner med israelske militær-industrielle aktører som opererer en folkerettsstridig okkupasjon.
  • Israel bruker sin kontroll over petroleum og andre råvareressurser til å øke sin kontroll over den palestinske befolkningen, de har ikke undertegnet Havrettskonvensjonen, og har ikke fastlagte grenser mot nabolandene på sin kontinentalsokkel, med unntak av Kypros. Israel har allerede begynt å tappe et gassfelt som strekker seg inn i det Israel selv definerer som Gazas territorium, og de hindrer effektivt palestinerne i å selv utvinne gassressursene utenfor Gaza.

På denne bakgrunn henstiller vi om at styret ved UiS avvikler denne samarbeidsavtalen snarest.

Følgende lokale parti / organisasjoner har sluttet seg til pr. 20. mars:

SV, AP, Rødt, Stavanger Kristelige Studentforening, IndustriEnergi Student, Palestinakomiteen, Norsk Folkehjelp Stavanger, LO i Stavanger og omegn, LOs regionkonferanse i Rogaland, Bibliotekarforbundet ved UiS, Kvekerne

Publisert: 11. april 2018