Åpent spørsmål til Arbeiderpartiet: Skal uretten i Palestina bare fortsette?

av Ketil Johannessen, Palestinakomiteen i Østfold. Først publisert i Fredrikstads Blad. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Ketil Johannessen

Hvordan kan uretten som utspiller seg i Palestina, der palestinerne lever under kontinuerlig israelsk okkupasjon, apartheid og kolonisering, bare fortsette uten at Israel stilles til ansvar for sine veldokumenterte overgrep?

I de israelske koloniene på Vest-bredden bor det nå ca. 630 000 bosettere, fordelt på 278 bosetninger/utposter (kolonier). I de okkuperte områdene har Israel etablert 19 store produksjonssoner, hvor ca. 500 selskaper, både israelske og internasjonale, er etablert. Både bosetningene og det meste av produksjonen er ulovlige i henhold til Genèvekonvensjonene og er brudd på folkeretten. 

Nylig vedtok Pensjonsfondet å trekke ut investeringer i selskaper som var etablerte i, eller arbeider for okkupasjonsmakten. Bedrifter og offentlige virksomhet rundt hele verden gjør det samme.

Fredrikstad kommunestyre stemte i mars 2019 ned et forslag om at kommunen ikke skal kjøpe varer og tjenester fra okkuperte områder. Mange av varene som produseres av Israelske og andre utenlandske bedrifter, produseres i strid med folkeretten. Allikevel kunne ikke flertallet i kommunestyret gjøre et slikt vedtak. Begrunnelsen var visstnok at kommunen ikke skal ta stilling i internasjonale konflikter.

En slik unnfallenhet er i praksis støtte til okkupasjon. Forslaget gjaldt ikkeå uttale seg om noen konflikt, men å sikre at kommunens egne etiske regler for innkjøp ikke tillater handel med produkter fra okkuperte områder. Vi ser at stadig flere kommuner og fylkeskommuner (også Viken) gjør tilsvarende vedtak. Men ikke i Fredrikstad.

Mange omtaler dette som en «vanskelig konflikt» å ta stilling til. Hvorfor? Det er kun en okkupant. Og ett okkupert folk. Det er Israel som koloniserer, undertrykker og fordriver. Det er palestinerne som fordrives fra sine hjem, fratas gård og grunn, og lever under apartheid.

Det er verdens fjerde sterkeste militærmakt som hamrer løs med en vanvittig kraft, mot en sivilbefolkning som ikke har ett eneste tilfluktsrom å søke beskyttelse i.

Israels okkupasjon og kolonisering er ingen vanskelig konflikt. Det er en vanskelig okkupasjon. – Mads Gilbert.

Okkupasjonen av Norge varte i fem år. Fem år med frihetsberøvelse som er etset inn vår nasjonale hukommelse. Syntes noen det var vanskelig å ta stilling til nazistenes okkupasjon og overgrep i Norge?

Det er mer enn 70 år siden 530 palestinske landsbyer ble tømt og mer enn 700 000 palestinere fordrevet fra hjemmene sine og sitt hjemland i forbindelse med opprettelsen av staten Israel. Israels okkupasjon av Øst-Jerusalem og Vestbredden har nå vart i mer enn femti år, og hindrer 5,2 millioner palestinere i å få oppfylt grunnleggende menneskerettigheter. 

På Gaza-stripen har 24 år med blokade og gjentatte kriger med intens bombing, gjort livene til to millioner palestinere ulevelige. Sivilbefolkningen har ingen bevegelsesfrihet, og er sperret inne i verdens største fengsel. Folk i Gaza påføres ufattelige lidelser. Undertrykkelsen, fordrivelsen og brutaliteten blir verre for hvert tiår som går. Israel stilles i sørgelig liten grad til ansvar.

Jonas Gahr Støre sto som hovedtaler på Stortorget i Fredrikstad 1. mai 2017 og sa at Israels okkupasjon må opphøre, grensene fra 1967 må respekteres, de ulovlige bosettingene må fjernes, palestinerne må få sin egen stat; og om Ap kom i regjering ville Norge anerkjenne den.

Jonas Gahr Støre og tidligere leder i Palestinakomiteen Kathrine Jensen i 1.mai-toget.
Rødts Bjørnar Moksnes til høyre.
Foto: Synne Dahl

Nå har Nygård tatt steget inn på Stortinget, sitter i regjering, og er en del av et nytt stortingsflertall, der det ifølge en kartlegging av partienes synspunkter er vilje til å stille Israel til ansvar, kreve slutt på okkupasjonen og innrømme palestinerne retten til frihet og menneskeverd. Vil Nygård, om nødvendig, minne Gahr Støre på hans meget tydelige budskap fra hans 1.mai-tale i Fredrikstad?

Vil påtroppende ordfører Siri Martinsen, i lys av den kontinuerlig forverrede okkupasjonen, og at stadig flere private og offentlige instanser kutter ut varer og tjenester produsert i okkuperte områder, gå inn for en ny vurdering av kommunenes etiske retningslinjer for innkjøp?  Et slikt vedtak vil bidra til at den frihet vi selv lever under også skal gjelde i Palestina, og samtidig stille Israel til ansvar.

Publisert: 30. oktober 2021