Appell: Blokaden av Gaza må brytes og Norge må protestere

Appell ved Kathrine Jensen, leder Palestinakomiteen i Norge, under demo utenfor UD Oslo, 30.juni 2018

1.mai i år la Kårstein, omdøpt til Al Awda, ut fra kai i Bergen med kurs for Gazastripen med livsviktig medisinsk utstyr.

Fredag 29.juli ble den norske båten med 22 solidariske medmennesker ombord kapret i internasjonalt farvann og mannskap og aktivister er kidnappet. Det må norske myndigheter protestere mot!

Båten er en gammel fiskeskøyte som er satt i stand på dugnad av varme hjerter og kyndige hender.

Ikke bare for å frakte medisinsk utstyr til Gazastripen og donere fiskebåten til palestinske fiskere, men for å seile i solidaritet med de to millioner menneskene som er innesperret på Gazastripen.

Dette er modig. Det er menneskelig. Det er nødvendig.

Vi vet hvor langt Israel er villig til å gå for å stanse båtene i frihetsflåten og å hindre verden å se palestinerne.

Et israelsk opprop krevde at båtene i flåten skulle konfiskeres for å selges og inntektene skulle gå til israelske offer for terror. På bakgrunn av dette har det israelske rettsvesenet vedtatt at den norske båten skal beslaglegges.

Det må norske myndigheter protestere mot!

Det er et hån mot palestinere som daglig terroriseres av israelske soldater, politi og bosettere. Og det er et skamløst forsøk på å ta bort motet fra dem som prøver å rette søkelyset mot de umenneskelige forholdene Israel skaper for palestinerne.

En norsk båt er kapret.

Talspersonen for israelsk militær hevder at det gikk fredelig for seg.

Skal vi tro på det?

To israelere er også ombord. En av dem Zohar Chamberlain Regev sier:

«We have been boarded. People on board have been tasered and hit by masked iof soldiers. We did not get our passports or belongings before we got off the boat. Do not believe reports of peaceful interception. The two Israelis have been accused of attempt to enter Gaza and conspiracy to committ a crime.»

Det er ikke kriminelt å seile mot en ulovlig blokade.

Det er POLITISK AKTIVISME for å rette søkelys mot Israels 11 år lange BLOKADE av Gazastripen. En blokade som er et uttrykk for Israels ønske om KOLLEKTIV AVSTRAFFELSE av palestinerne.

Et ønske om å skru eksistensnivået ned til et minimum, men uten å skape en humanitær katastrofe. Sånn at omverden bare kan la alt rulle videre. Business as usual hele veien til banken. For oss alle. Unntatt palestinerne som betaler prisen.

Og som blir drept for å ville protestere på behandlinga. Ikke engang det klarer Norges statsminister å protestere mot. Heldigvis har utenriksministeren uttalt at akkurat det å skyte ubevæpna demonstranter er uakseptabelt.

Men hva sier ministrene til Israels blokade? Vil de fordømme den? Vil de fordømme angrepene på de som utfordrer den? Vil de fordømme at en norsk båt kapres og mannskapet overfalles og behandles som kriminelle i internasjonalt farvann?

Statsministerens uttalelse i forbindelse med drap på ubevæpna demonstranter var at Israel har rett ti å beskytte egne grenser.

Nei, Erna. Israel beskytter ikke sine egne grenser. De beskytter okkupasjonen og blokaden sin. Det er noe ganske annet og vi mener Norges statsminister må anerkjenne forskjellen og stå opp for grunnleggende menneskerettigheter. For de skal vel gjelde for palestinere også, eller?

Av utenriksministeren forventer vi en klar fordømming av både blokaden og kapringa.

Blokaden er umenneskelig og må oppheves.

Det er i strid med internasjonal rett å kapre fredelige båter i internasjonalt farvann. Spesielt for Norge som skipsfartsnasjon er det nødvendig å være prinsipiell og klar på dette punktet.

Norske myndigheter kan ikke tillate tyveri av en norsk båt, men kreve den tilbake.

Fiskebåten er nemlig en gave til fiskerne på Gazastripen. En gave fra solidariske hjerter i fiskerinasjonen Norge. En gave til fiskere som forsøke å skaffe et levebrød under de trangeste kår. Fordi de lever under en umenneskelig menneskeskapt villet blokade.

Det er medisinske utstyret er sårt tiltrengt på palestinske sykehus. Bare i helgen har mer enn 246 palestinere blitt skadet på Gazastripen. Svært mange er skutt gjennom begge beina med ekspanderende kuler – noe som i seg er forbudt og avkrever sterk fordømmelse.

Så må vi ikke glemme at en tolv år gammel gutt og en trettifem år gammel familiefar ble drept, skutt i hodet av israelske snikskytter. En tolv år gammel gutt skutt i hodet.

Vi aksepterer ikke dette. Blokaden må heves og palestinernes rettigheter må respekteres NÅ!

Takk for motet til våre sjøfarende folk. Takk til motet til palestinerne som holder ut. Jeg håper vi kan si takk for motet til våre politikere for å protestere høylytt mot sjørøveri, kapring i internasjonalt farvann, blokade okkupasjon.

 

Publisert: 6. august 2018