Boikott apartheid 2.0

Uttalelse fra Palestinakomiteens landsstyremøte september 2018. 

Boikott, de-investeringer og sanksjoner er legitime økonomiske, diplomatiske og demokratiske virkemidler som anvendes for å oppnå politiske mål.

Palestinernes BDS-oppfordring til det internasjonale samfunn er å stoppe okkupasjonen og sikre like rettigheter for palestinerne.
At dette er et problem for staten Israel er urovekkende, og sier noe om status for like rettigheter i Israel, og i de områdene Israel kontrollerer.

BDS-bevegelsens krav er at Israel skal:
– avslutte okkupasjonen og koloniseringen av alt arabisk land og rive muren
– anerkjenne at den palestinske befolkningen har krav på like rettigheter i Israel
– respektere de palestinske flyktningenes rett til retur i tråd med FNs resolusjon 194

Disse kravene er i tråd med folkeretten og demokratiske prinsipper. For Israel, som bryter internasjonale lover og avtaler og diskriminerer palestinere, er kravene uakseptable. Like rettigheter er problematisk for en stat som ønsker å være eksklusiv for en bestemt gruppe, og som nylig har lovfestet dette i sin forløper til grunnlov. Her står det at retten til nasjonal selvbestemmelse i Israel er eksklusiv for jøder. Med dette har Israel nedfelt i lov at de er en apartheidstat.

Det er ikke godt nytt for demokratiet eller den femtedelen av landets befolkning som ikke er jøder. For alle palestinerne som lever under israelsk kontroll har okkupantens langvarige praksis med apartheid blitt synliggjort med den nye loven.

I Israel blir den palestinske befolkning verken behandlet eller omtalt som likeverdige borgere, men som en demografisk trussel, og ledende israelske politikere uttaler at det ikke finnes uskyldige mennesker på Gazastripen. Dette er grove eksempler på institusjonalisert og systematisk avhumanisering av palestinere fra det israelske politiske lederskapets side. Palestineres blotte eksistens er en trussel mot et rasistisk statsprosjekt der den nasjonale identiteten er eksklusivt knyttet til én bestemt gruppe.

Palestinakomiteen i Norge mener det er riktig å fordømme apartheid, og aktivt arbeide mot Israels forbrytelser mot menneskeheten ved hjelp av boikott, de-investeringer og sanksjoner.

Publisert: 24. oktober 2018