– Boikott er et lovlig og fredelig verktøy

av Morten Heszlein-Lossius, politisk nestleder i Palestinakomiteen. Først publisert i Bergens Tidende, 5. juli 2021.

Historien om AFK sitt gatekunstverk, som viser en ortodoks jøde med palestinaflagg og BDS-merke, har fått mye oppmerksomhet. BDS er en global bevegelse som oppfordrer til boikott, deinvesteringer og sanksjoner mot Israel. Motstanderne kritiserer bevegelsen for å være antisemittisk, en påstand vi i Palestinakomiteen ikke kan la stå uimotsagt.

Påstander om antisemittisme brukes strategisk av Israel og ensidige tilhengere av Israel, for å gjøre det vanskelig å kritisere Israels brudd på menneskerettighetene og internasjonal lov. Disse påstandene har ikke rot i virkeligheten.

Senest i fjor så vi en dom i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som omhandlet elleve franske aktivister, som sto utenfor et supermarked og oppfordret til boikott av israelske varer. De ble opprinnelig anmeldt for diskriminering i franske domstoler, og saken ble anket helt til høyesterett i Frankrike, der de ble dømt.

Saken ble så anket til menneskerettighetsdomstolen, som dømte mot Frankrikes høyesterett og erklærte at politisk virksomhet som oppfordring til boikott ikke kan anses å være oppfordring til diskriminering. De fant at det ikke var grunnlag for å dømme BDS-aktivistene for rasisme og antisemittisme. Påstanden om at BDS er antisemittisk, er altså feil.

Så hva er BDS? BDS-kampanjen ble opprettet i 2005, etter et opprop underskrevet av 171 palestinske organisasjoner. Oppropet oppfordrer det internasjonale samfunnet til å bruke boikott, deinvesteringer og sanksjoner som ikkevoldelige verktøy i motstanden mot den israelske okkupasjonen av Palestina. Gjennom disse verktøyene skal vi presse Israel til å følge internasjonale lover og å leve opp til BDS-kampanjens tre krav:

  1. Opphev okkupasjonen av Palestina og riv den folkerettsstridige muren.
  2. Anerkjenn palestinerne i Israel som fullverdige borgere, med like rettigheter som resten av befolkningen.
  3. Anerkjenn palestinske flyktningers rett til å returnere, som vedtatt i FNs resolusjon 194.

Jeg vil oppfordre deg som leser dette til å støtte BDS-kampanjen, for å presse Israel til å oppheve okkupasjonen av Palestina og til å følge internasjonal lov. Boikott Israel, Fritt Palestina!

Publisert: 7. juli 2021