Bobler som okkuperer – Boikott SodaStream

SodaStream

18 organisasjoner gleder seg over at brusmaskinprodusenten SodaStream endelig har flyttet virksomheten vekk fra okkupert palestinsk område.

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom tok initiativ til kampanjen «La boblene briste- boikott SodaStream» i 2012, og har sammen med Palestinakomiteen og 17 andre organisasjoner, fagforbund og partier krevd at SodaStream flytter virksomheten sin vekk fra Mishor Adumim, en israelsk industrisone på okkupert palestinsk land på Vestbredden. Who Profits melder nå at selskapet har fullført flyttingen.

Kampanjen i Norge har vært en del av en global kampanje rettet mot selskapet.

SodaStream er ikke det eneste eksempelet på selskap som bidrar til okkupasjonen av Palestina. Kosmetikkprodusenten Ahava bruker palestinske dødehavsmineraler i sine produkter, og har fabrikk og besøkssenter i den ulovlige bosettingen Mitzpe Shalem. Hewlett-Packard leverer systemer til israelske militære kontrollposter på Vestbredden. Bulldosere fra Caterpillar brukes til å rive palestinske hjem.

Selv om SodaStream har trukket seg ut av Vestbredden, har selskapet fortsatt virksomhet og produksjon i Israel. Palestinakomiteen i Norge vil boikotte brusmaskinen så lenge selskapet med sin virksomhet støtter okkupanten Israel.

 

Publisert: 10. januar 2014