Dette bør du vite om Norges nye samarbeidsavtale med Israel

(Foto: Frode Overland Andersen, UD)

Børge Brende og Israels statsminister Benjamin Netanyahu har signert en felles erklæring om samarbeid mellom norske og israelske forsknings- og innovasjonsmiljøer. – Avtalen øker risikoen for at  Norge bidrar mer direkte til brudd på folkeretten og internasjonal lov, mener Kathrine Jensen, leder av Palestinakomiteen i Norge. 

Avtalen mellom Norge og Israel ble signert i forbindelse med den norske utenriksministerens Israel-besøk tidligere denne måneden. Børge Brende sier han er «glad for å få på plass en erklæring om samarbeid mellom Norge og Israel om forskning og innovasjon». 

Ifølge UDs hjemmesider vil Norge og Israel samarbeide på områder som det er felles enighet om. Midler til felles prosjekter er tilgjengelig gjennom Norges Forskningsråds programmer, Eurostars-programmet under Eureka, Horisont 2020 og israelske ordninger.

Svekker Norges rolle

Kathrine Jensen, leder av Palestinakomiteen i Norge

Kathrine Jensen, leder av Palestinakomiteen i Norge, mener at Norge med denne avtalen inntar en tydelig posisjon for okkupanten, og svekker sin posisjon som leder for Giverlandsgruppa.

Hun får støtte av fungerende leder av AKULBI (Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel), Øystein Grønning:

– De praktiske konsekvensene kan bli at framstøtene for nye avtaler med Israel innen petrokjemisektoren intensiveres, også innen forskning. Avtalen øker risikoen for at Norge bidrar mer direkte til brudd på folkeretten og internasjonal lov, sier Grønning.

Øystein Grønning. Foto: Privat

Begge to mener at dette er forventet politikk fra Norges regjering.

– De har hele tiden uttrykt ønske om å øke handel og styrke samarbeid mellom Norge og Israel. Det vitner om en ideologisk vilje til å styrke okkupanten, og det er tydelig at norske næringsinteresser går foran behovet for å sikre at også palestinernes menneskerettigheter ivaretas, fastslår Kathrine Jensen.

– Avtalen er en demonstrasjon av regjeringas og deres støttespilleres sterke Israel-sympatier, i tråd med Solbergs tidlige markering av betydningen av mer samarbeid rett etter at hun dannet regjering i 2013. I lys av den pågående koloniseringa av Vestbredden innebærer den en støtte til Israels politikk, sier Øystein Grønning.

-Man har jobbet med å lande denne avtalen i flere år. Hvorfor tror dere Børge Brende velger å signere den akkurat nå?

-Det blir spekulasjon. Men det kan tenkes at Brende har vært utsatt for press etter den sterke motstanden som NTNU fikk i fjor høst, sier Øystein Grønning.

NTNU havnet som kjent i stormfullt vær da det ble kjent at universitetet vurderer å inngå et samarbeid om Israel om olje -og gassteknologi. I kjølvannet kom det resolusjoner og vedtak om boikott både fra Studentersamfundet i Trondhjem og fra Studentparlamentet ved UiO.

Israel skjerper innsatsen

Kathrine Jensen tror at Israel, på grunn av landets stadig dårligere omdømme, skjerper innsatsen for å skape allianser med regjeringer som er mindre kritiske til landets menneskerettighetsbrudd. Blant disse landene finner vi altså Norge:

– Det er beklagelig at Brende nå knytter tettere bånd til land som Saudi-Arabia og Israel som så til de grader gjør seg skyldige i grove brudd på menneskerettighetene. Det er viktig for Israel å skape et bilde av landet som en normal stat. Ved å fokusere på forskning, samarbeid og innovasjon leder de fokus bort fra militærokkupasjon og apartheid, påpeker Jensen.

Hva har du å si til de som er opprørte over regjeringens Israel-Palestina-politikk?

-Først og fremst må folk bruke stemmeretten sin for å sikre at vi får et regjeringsskifte i september. Dernest anbefaler jeg å konkret styrke solidaritetsbevegelsen for det palestinske folk ved å bli med i Palestinakomiteen i Norge. Vi trenger både de gode menneskene som bare vil betale kontingenten sin og vi trenger ildsjelene som har lyst å gjøre noe utover det også. Kort sagt: Bli med!

Publisert: 24. januar 2017