Brev til NFF om suspensjon av Det israelske fotballforbundet i UEFA og FIFA

Palestinakomiteen i Norge har sendt brev til president i Norges Fotballforbund ved Yngve Hallen med spørsmål om suspensjon av Det israelske fotballforbundet (IFA) i UEFA og FIFA

Det er dokumentert over flere år at IFA lar israelske sikkerhetsstyrker fengsle palestinske fotballspillere uten lov og dom, hindre Gazaspillere å trene og å kvalifisere seg sammen med landslaget til viktige konkurranser, hindre FIFAs instruktører til å utdanne fotballtrenere på Gaza og til og med drepe uskyldige palestinske fotballspillere. Sist i rekken er raid mot bygningen til Det palestinske fotballforbundet (PFA) 24.11 og mot hovedkvarteret til den beste palestinske fotballklubben, Bnei Sakhnin i Jerusalem.

Gerd von der Lippe har i en artikkel i Klassekampen, 28.11. (sendt som vedlegg på email til presidenten) utfordret styret i NFF å ta avstand fra nevnte raid, arrangere en åpen høring og å reflektere over en eksklusjon av IFA.

UEFAs statutter kan legitimere en eventuell boikott bl a gjennom paragraf 9:

A Member Association may in particular be suspended if state authorities interfere in its affairs in such a significant way that it may no longer be considered as fully responsible for organisation of football-related matters in its territory. (p.a., s.5.)

IFA bryter også FIFAs konsept om `Fair Play`: … to imporove the game of football constantly and promote it globally in the light of its unifying, educational, cultural and humanitarian values, particularly through youth development programmes`. (FIFA Statutter fra august 2010.)

Vil NFF, som mener at de følger UEFAs og FIFAs statutter og konseptet om `Fair Play`, ta konsekvensen av IFAs holdning til palestinsk fotball ved å foreslå å suspendere IFA?

Lederne i Fotballgruppa i Palestinakomiteen i Norge og lederen av Palestinakomiteen i Norge utfordrer herved Hallen og styret til å svare på ovenstående spørsmål om suspensjon av IFA.

Oslo, 12. desember 2014

Vennlig hilsen

Kathrine Jensen, leder av Palestinakomiteen i Norge
Jan Briseid, leder av Fotballgruppa i Palestinakomiteen
Gerd von der Lippe, leder av Fotballgruppa i Palestinakomiteen

Les svaret fra NFF ved fotballpresident Yngve Hallén her.

Se også brev fra Red Card Israeli Apartheid-Italy  til FIFA

 

Publisert: 17. desember 2014