Artikkel

Route 4370 ved Jerusalem, kjent som «apartheid-veien»,

Støtt kampanjen Apartheidfrie soner!

De fleste har hørt om apartheidstyret i Sør-Afrika, hvor den hvite minoriteten styrte landet med lover som ga hvite sør-afrikanere bedre og flere rettigheter enn svarte. Landet ble delt opp i bantustans, ti områder hvor den svarte befolkningen ble administrert og segregert fra hverandre og fra den hvite befolkningen. 75 prosent av befolkningen ble tildelt […]

Les mer

Vi søker ny koordinator for solidaritetsarbeidet i Libanon

Vår prosjektkoordinator for solidaritetsarbeidet i Libanon, Elisabet Sausjord, går av etter 21 år, og vi søker hennes etterfølger. Er det deg vi er på utkikk etter? Hovedoppgaven er å følge opp og ha ansvar for solidaritetsprosjektet vi har med den Palestinske Kvinneunionen i Rashedieh, Libanon. Vervet er ubetalt. Søkere må være medlem av Palestinakomiteen. Prosjektkoordinator […]

Les mer

Webinar om Ziada-saken: Gantz anklages for krigsforbrytelser

Den palestinske Ziada-familien har saksøkt General Benny Gantz, tidligere øverstkommanderende i det israelske militæret for krigsforbrytelser. Ankesaken tas opp i en nederlandsk domstol i Haag den 23. september – da håper familien på en rettsavgjørelse som skaper presedens og forhåpentligvis hindrer ytterligere israelske krigsforbrytelser mot palestinere. Mandag 20. september kl. 18:30 arrangeres det en online […]

Les mer

Spennende program: Kirkeuka for fred i Palestina og Israel

Kirkeuka for fred er en årlig aksjonsuke for solidaritet og rettferdig fred i Palestina og Israel. Årets markering går av stabelen 19. – 26. september 2021.Klikk her for å gå til programmet! Kirkenes verdensråd etablerte World Week for Peace in Palestine and Israel etter oppfordring fra medlemskirkene i Israel og Palestina. Se Kirkenes verdensråds sider om Kirkeuka. I […]

Les mer

Ny regjering må støtte etterforskning av israelsk apartheid

Palestinakomiteen gratulerer de rødgrønne partiene med valgseier og flertall for ny Palestina-politikk på Stortinget.  «Flertallet i Norges befolkning ønsker et mer solidarisk samfunn de neste fire årene. Det må også gi en mer rettferdig Palestina-politikk», sier Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen i Norge. Så langt i år har mer enn 12 500 palestinere blitt skadd av […]

Les mer

Holder ikke lenger med prat. Handling må til!

Nok en gang unnlater utenriksminister Ine Eriksen Søreide å svare på Israels vedvarende og grove brudd på internasjonal rett. I et brev av 16. juni fra FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i Palestina, ber Michael Lynk utenriksministeren om å ansvarliggjøre Israel ved å stille fire konkrete krav. Forsvar Folkeretten, Fagforbundet, Norsk Folkehjelp og Palestinakomiteen i Norge har henvendt […]

Les mer

Hvor dypt kan Israel synke?

Først dreper israelske styrker Ahmad ved en utenomrettslig henrettelse. Over ett år senere får foreldrene fortsatt ikke overlevert sin sønn og gitt ham en grav. Det har israelsk høyesterett bestemt. 23. juni 2020 skulle være en festdag for familien Erekat fra Abu Dis. Ahmad (26) hadde hentet leiebilen som skulle brukes i søsterens bryllup. Nå […]

Les mer

– Høyres linje betyr en undergraving av folkeretten

Ingjerd Schou svarer på vegne av Høyre på mitt innlegg, der min påstand er at Granavolden-partiene, og spesielt Høyre og FRP, bidrar til å svekke folkeretten. Schou mener at det meste i mitt innlegg ikke «holder vann». Det kan hun selvsagt få lov til å mene, men hun stopper der – hun har ingen argumentasjon for sin […]

Les mer

I dag melder jeg meg som militærnekter – sannsynligvis blir jeg sendt i fengsel

«Jeg nekter å delta i et rasistisk og voldelig system som hver dag påfører smerte i palestineres liv.» Jeg heter Shahar, er 18 år og bor i Kfar Yona, Israel. I dag – 31. august – er jeg innkalt til forsvarets rekrutteringskontor. Der vil jeg erklære meg som militærnekter. Sannsynligvis blir jeg sendt i fengsel […]

Les mer

– De fortjener ikke våre stemmer

Erna Solberg snakker gjerne varmt om menneskerettigheter og internasjonal lov, men fører en kynisk politikk når det kommer til alvorlige menneskerettsbrudd og brudd på internasjonal lov foretatt av det Høyre og regjeringen regner som våre egne allierte, som Israel og Saudi-Arabia. I regjeringens politiske grunnlag, Granavolden-plattformen, står følgende to punkter som del av regjeringens utenrikspolitiske […]

Les mer