– Det er behov for en ny linje i Norges utenrikspolitikk

Onsdag var siste kveld av AUFs sommerfestival på Utøya. Leder av forsvars- og utenrikskomiteen, Anniken Huitfeldt, og leder av Palestinakomiteen, Line Khateeb, var invitert til en samtale om hva en ny regjering kan gjøre for en mer rettferdig Palestinapolitikk.

«Det er behov for en ny linje i utenrikspolitikken når det gjelder Norges forhold til både Israel og Palestina», sa Line Khateeb. «Angrepene mot palestinere som protesterer mot at jorden og hjemmene deres blir tatt av illegale bosettere, øker.»

I perioden frem til 26. juli i år ble 11 231 palestinere skadd av den israelske hæren og 11 barn drept – bare på Vestbredden. I tillegg ble 66 barn drept under angrepene på Gazastripen i mai.

(f.v) Håkon Einarsvei (AUF), Line Khateeb og Anniken Huitfeldt
Foto:  Johanna Bøyum

Khateeb påpekte at mens FNs spesialutsending for Palestina, Michael Lynk, ber norske myndigheter om å holde Israel ansvarlig for sine brudd på internasjonal lov, har «Erna Solberg valgt å belønne okkupanten». Høyre-regjeringen har nemlig som mål å knytte tettere bånd til Israel med økt handel og samarbeid.

Huitfeldt var tydelig på at en regjering med Arbeiderpartiet vil være en venn av Palestina. Samtidig vil hun ikke gå god for oppfordringen fra Lynk i FN om å stanse all økonomisk aktivitet og handel med bosettingene på okkupert land, slik f.eks iskremprodusenten Ben & Jerrys nylig vedtok eller slik Norges pensjonsfond gjør når de trekker investeringer fra israelske selskap som tjener på folkerettsbrudd.

Hun presiserte at Arbeiderpartiet vil jobbe for en merkeordning som skiller mellom varer fra Israel og varer produsert i det okkuperte Palestina. Denne kunnskapen må i så fall brukes for å forby eller stanse all handel med varer og tjenester fra okkupert land?

FNs Michael Lynk

Khateeb avsluttet med å takke AUF for at de løfter frem Palestina og utfordrer moderpartiet på hva som kan fremmes av praktiske grep for å holde Israel ansvarlig for brudd på internasjonal lov. Og for å stå i solidaritet med palestinsk ungdom som ønsker en endring i sitt hjemland. «Apartheid og fordrivelse gir ikke grobunn for fred og frihet», sa hun. 

AUF har oppfordret til boikott av Israel
Publisert: 12. august 2021