Det ødeleggende hatet mot De Andre

Av Kathrine Jensen, leder av Palestinakomiteen i Norge

Jeg har ingen empiri i ryggen for å påstå at verden er mer hatefull nå enn tidligere, men jeg ser like fullt at hatet mot De Andre er stort og stygt i våre dager.

Noen dreper fordi de ikke tåler krenkelse. Andre fordi de ikke tåler folk som de mener ikke er som dem selv. Eller begge deler.

På drøy en måned har vi igjen sett angrep på ytringsfriheten etterfulgt av hatdrap. I Paris ble fire mennesker drept fordi de var jøder. I North Carolina ble 3 muslimer drept, og i København ble en mann tatt av dage i kraft av å være jøde.

Antisemittismen og islamofobien er to hatefulle søskenbarn. Det er de samme mekanismene som gir næring til villniset av fordommer og hat som bidrar til å skape en kaldere og vondere verden. Gjødslet av religiøs fanatisme og ekstreme ideologier rotfestes farlige holdninger midt i blant oss.

Palestinakomiteen tar i sin plattform sterk avstand fra rasisme. Vi har sågar spesifisert at antisemittiske holdninger er uforenelig med medlemskap i organisasjonen, og vil gjerne si noe om hvordan vi arbeider mot antisemittisme.

Først og fremst handler det om å være helt tydelig på at det er et klart skille mellom Israel og jøder. Kritikk av staten Israel er ikke antisemittisme. På samme måte som kritikk av Hamas ikke er islamofobi.

Det er Israel selv som forsøker å viske ut dette skillet, og dermed bidrar til å nære seg på antisemittismen som dessverre fortsatt, ikke bare finnes, men vokser. Benjamin Netanyahu viser tydelig at han setter Israels interesser før jøders når han gjentatte ganger slår politisk mynt på drap på jøder i Europa. Det er skammelig at han, fremfor å oppfordre land i Europa til å bekjempe jødehatet, fremstiller en flukt til Israel som løsningen.

Det er en fallitterklæring for et godt samfunn når mennesker ikke lenger føler seg trygge, og Palestinakomiteen kan ikke akseptere at folk ikke skal kunne bo og leve i sikkerhet i sine hjemland, uavhengig av hvilken religiøs tilknytning eller etniske bakgrunn de har.

Norske jøder er norske statsborgere, og skal ikke under noen omstendighet føle at de ikke er trygge i Norge. De skal heller ikke holdes ansvarlig for Israels politikk. Like lite som norske muslimer skal gjøres ansvarlig for hva IS eller andre ekstreme krefter foretar seg i islams navn.

Dernest slår vi hardt ned på holdninger som faktisk er antisemittiske. Konspirasjonsteorier om jødisk verdensherredømme og Illuminati og annet vissvass har ingen plass i organisasjonen. Ei heller stereotypisering av jøder. Som om det å være jøde skulle innebære gitte egenskaper.

En annen utfordring er at mange reduserer antisemittismen til å skyldes Israels fremferd i Midtøsten. Det er en ansvarsfraskrivelse av dimensjoner, og da tar man ikke jødehatet på alvor. Det er vårt felles ansvar å ikke etablere og dyrke fiendebilder av De Andre. Jøder har blitt trakassert og dehumanisert lenge før staten Israel oppsto, og det var slike hjemlige holdninger som i sin tid førte til at et av de verste folkemordene i historien kunne skje.

Palestinakomiteens holdning er at det skal aldri skje igjen. Ikke med noen.

kathrine@palestinakomiteen.no

 

Publisert: 18. februar 2015