En gavepakke til Israels koloniseringsprosjekt

Tekst: Kathrine Jensen, leder av Palestinakomiteen i Norge

Utviskinga av Palestina og palestinere blir i stadig større grad en realitet, godt hjulpet av en amerikansk president som sikter seg inn mot sin andre presidentperiode fra 2021.

Mandag 18.november kunngjorde USAs utenriksminister Mike Pompeo at israelske bosettinger på Vestbredden ikke er i strid med internasjonal lov.

Dette er en gavepakke til Israels koloniseringsprosjekt og det gleder USAs evangelisk kristne som er en betydelig politisk maktfaktor og kan sikre Trump fire nye år som twittrende president.

USAs avvisning av internasjonal lov og FN-resolusjoner er først og fremst et klarsignal til Israel om å annektere Vestbredden.

Veien til apartheid er brolagt med en lang rekke tiltak fra USAs side de seneste årene:

Flytting av USAs ambassade til Jerusalem, anerkjenning av Jerusalem som Israels hovedstad, anerkjenning av Israels annektering av Golanhøyden og USAs kutt i støtten til UNRWA er alle ensidige tiltak til støtte for Israels bosetter-kolonialisme og landovertakelse.

USAs siste utspill kommer ikke som noen overraskelse, men er en kulminasjon av en villet politikk. Vi har blant annet sett at okkuperte områder ikke lenger blir omtalt som okkupert, men som «omstridt land» i det amerikanske utenriksdepartementets rapporter.

Når noe er omstridt land gjelder ikke lover og regler som regulerer en okkupasjon. Dersom det ikke er en okkupasjon er heller ikke bosettingene ulovlige og i strid med folkeretten.

Dette bør også ses i sammenheng med EUs krav om korrekt merking av israelske varer produsert i bosettinger i strid med folkeretten. I det bosettingene ikke er ulovlige er det heller ikke behov for å merke varer produsert i bosettingene som annet en israelske. Dermed faller EUs krav om korrekt merking av varer produsert i strid med folkeretten, og det vil følgelig heller ikke være aktuelt med forbud mot import av varer som er produsert i strid med internasjonal lov.

Planmessigheten i utviklingen er verdt å merke seg. Tilsynelatende enkeltstående hendelser utgjør sammen en massiv nedbryting av palestinernes rettigheter.

Ensidige tiltak til fordel for Israel og dets bosetterkolonialisme møter dessverre lite politisk motstand utover de obligatoriske meldingene om at man er bekymret. Mens verdens ledere bekymrer seg, og toer sine hender i påvente av internasjonal konsensus, mister palestinere sitt hjem og liv og land hver eneste dag.

Men de mister ikke håpet eller sin evne og vilje til å tilpasse sin frigjøringskamp til terrenget, og de har gitt oss et verktøy; BDS.

I dag er FNs internasjonale dag for solidaritet med det palestinske folk. La oss bruke dagen til å oppfordre alle som er tilhengere av en rettferdig fred for det palestinske folk om å bruke det verktøyet palestinerne selv har valgt, nemlig boikott, deinvesteringer og sanksjoner mot staten Israel inntil internasjonal lov og grunnleggende menneskerettigheter respekteres.

Publisert: 29. november 2019