En klargjøring fra Palestinakomiteen om Atzmon

Kathrine Jensen, leder av Palestinakomiteen i Norge

Palestinakomiteen videreformidlet nylig en invitasjon på vegne av Venner av Jerusalem/Al Quds til et foredrag med den omdiskuterte foredragsholderen Gilad Atzmon. Dagen etter ble denne invitasjonen trukket tilbake med en beklagelse om ukritisk videreformidling og en kort forklaring om at foredragsholderen av ”flere blir oppfattet som antisemitt”. Denne siste formuleringen har i engere kretser blitt kritisert, og det er selvsagt greit å være uenig i bruken av begrepet antisemitt. For Palestinakomiteen er det primært i denne sammenheng viktig å markere avstand til en mann som vi oppfatter har et uklart forhold til antisemittisme.

Atzmon omtaler seg selv som antisionist, men i forlengelsen av dette kommer han med uttalelser som unektelig tenderer mot antisemittisme. Så lenge Atzmon ikke evner å tegne opp et klart og tydelig skille mellom disse, er det ikke i Palestinakomiteens interesse å legitimere holdninger og ytringer som eksempelvis:

«It is always Jewish bad behaviour that brings disaster on the Jews». (1)

Eller antydninger om at Israel hadde noe med massakren på Utøya å gjøre. Det er legitimt å påpeke Breiviks støtte til Israel, men derfra er det et langt konspiratorisk sprang å antyde at massakren skulle vært utført på oppdrag fra Israel med boikottarbeidet som bakteppe. (2) Det er selvsagt rom for misforståelser i denne sammenheng, men Atzmon gjør heller lite for å klargjøre hva han faktisk mener.

Han har omtalt Sions vises protokoller som profetiske, rett nok etter først å ha slått fast at dokumentet blir regnet for å være falskt av de fleste eksperter. Likevel skriver han at i hundre år har den sionistiske bevegelsen klart å kneble kritikerne sine ved bruk av ulike taktikker som alle er beskrevet i den fiktive teksten fra 1897. (3)

I et brev fra 2012 rettet til palestinske organisasjoner, så vel som den internasjonale solidaritetsbevegelsen, ber en rekke fremtredende palestinere mottakerne om å ta avstand fra Atzmon. Brevet er signerte av blant andre Ali Abunimah, grunnlegger av Electronic Intifada og menneskrettsadvokaten Omar Barghouti. (4)

Max Blumenthal, Tali Shapiro og Felicia Langer er andre kjente navn som også ser det som nødvendig å distansere seg fra Atzmon. (5) I det åpne brevet fra 2012 hevder underskriverne at Atzmon setter likhetstegn mellom det å være jøde og sionist. På denne måten definerer ikke Atzmon sionisme som et settler-kolonialistisk prosjekt, men som en ”jødisk” prosjekt som sådan og man kan da i kraft av å beskrive seg som jøde ikke støtte den palestinske saken. Denne sammenkoblingen av sionisme og jødiskhet er underskriverne av brevet sterkt uenig i.

De påpeker at kampen palestinerne fører ikke er mot jødene, men mot sionismen som er en moderne europeisk settler-kolonialisme. Videre understrekes det at det i kampen mot sionismen ikke er rom for angrep på jøder, det jødiske, Holocaust-fornektelse eller konspirasjonsteorier. Å utfordre sionismen må aldri bli et påskudd for å angripe jødisk identitet eller fornektelse av jødisk historie.

”Når det palestinske folket slåss for selvbestemmelse, og for avkolonialisering av hjemlandet så gjør vi det med et løfte og et håp om et samfunn basert på rettferdighet og likeverd. Et samfunn hvor alle er frie, alle er likeverdige og alle er velkomne”, heter det avslutningsvis i brevet.

For Palestinakomiteen er det lett å slutte seg til synspunktene som kommer til uttrykk her. Vi ser det som svært viktig å skille mellom antisemittisme og antisionisme. Antisemittismen i sin mest ekstreme form kom til uttrykk ved nazistenes jødeforfølgelse under krigen. Sionismen er en politisk ideologi som kort sagt går ut på å opprette en jødisk stat som i sin praktiske konsekvens betyr at det palestinske folket som bor på dette ønskede landområdet blir fordrevet.

Palestinakomiteen ønsker å være tydelige på forskjellen mellom sionisme, det å være jøde og antisemittisme. Atzmon står fritt til å mene som han vil, og folk står fritt til å mene som de vil om ham, på samme måte som Palestinakomiteen står fritt til å velge hvorvidt vi vil oppfordre våre medlemmer til å delta på et foredrag med ham eller ikke.

 

Kilder:

(1) http://www.haaretz.com/news/world/.premium-1.638334

(2) http://www.gilad.co.uk/writings/gilad-atzmon-was-the-massacre-in-norway-a-reaction-to-
bds.html

(3) http://www.gilad.co.uk/writings/dreyfus-the-protocols-and-goldstone-by-gilad-
atzmon.html

(4) http://uspcn.org/2012/03/13/granting-no-quarter-a-call-for-the-disavowal-of-the-racism-
and-antisemitism-of-gilad-atzmon/

(5) http://threewayfight.blogspot.no/p/atzmon-critique_09.html

Publisert: 20. mars 2015