Et viktig og rettferdig vedtak i Sandefjord

av Eddie Whyte, først publisert i Sandefjords Blad, 9. mars 2021

Eddie Whyte

Sandefjord er en liten del av en mye større verden, men et vedtak som nylige ble fattet i kommunestyret, kan få stor betydning langt utenfor kommunens grenser.  I kampen mot apartheidregimet i Sør-Afrika ble sanksjoner og boikott et svært viktig virkemiddel.  

I Norge ble denne kampen startet av grasrota, solidaritetsbevegelsen, fagbevegelsen og kirkegrupper, noe som blant annet førte til at mange norske kommuner oppfordret til en nasjonal og internasjonal boikott av apartheidregimet lenge før regjering eller Storting tok tak i saken.

Nylig tok Sandefjord plass blant det stadig økende antallet norske kommuner som har tatt et prinsipielt standpunkt om ikke å handle varer og tjenester fra okkuperte områder som opprettholdes i strid med folkeretten. Forslaget ble fremmet av partiene Rødt og SV og vedtatt med støtte fra MDG og AP. Enkelte kommunestyrerepresentanter fra både SP og V fortjener ros fordi de også stemte for forslaget.  

«Vedtaket er en bekreftelse på at respekt for menneskerettigheter og folkeretten er godt forankret på tvers av politiske skillelinjer her i kommunen vår.»

Artwork: Israel Apartheid Week (IAW) – du kan lese mer om IAW her

Palestinakomiteen er stolt av de folkevalgte i Sandefjord, som tydelig viser at de ikke vil tillate at skattebetalernes penger brukes til å finansiere regimer eller selskap som bryter folkeretten. 

«Aktuelle leverandører til kommunen skal nå redegjøre for at de tilfredsstiller de nye kravene, og kommunens administrasjon må innføre nye kontrollrutiner i tråd med vedtaket.»

Ni kommuner har så langt gjort slike eller lignende vedtak – Trondheim, Tromsø, Lillehammer, Vaksdal, Hamar, Oslo, Rælingen, Namsos og Sandefjord. Viken er landets mest folkerike fylkeskommune og har sammen med fire andre fylkesting fattet lignende vedtak – Nordland, Trøndelag, Vestfold og Telemark og Innlandet. 

FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i de okkuperte palestinske områdene, Michael Lynk, påpekte nylig fire områder der han mener Israel bør holdes ansvarlig for brudd på folkeretten – annekteringen av de allerede okkuperte områdene, de folkerettsstridige israelske koloniene på Vestbredden, blokaden av Gazastripen og Israels målrettede ødeleggelse av palestinske boliger og eiendom.

Palestinakomiteen mener det er både riktig og rettferdig at sanksjoner innføres mot Israels brudd på internasjonal lov, for å legge press på okkupasjonsmakten og bidra til en rettferdig løsning for palestinere og israelere.

Vi gratulerer Sandefjord kommunestyre med et godt vedtak og oppfordrer flere kommuner og fylkesting til å følge etter.

Publisert: 10. mars 2021