Fellesutvalget for Palestina søker daglig leder!

Fellesutvalget for Palestina (FuP) er en paraplyorganisasjon for norske organisasjoner som støtter palestinernes sak, og har for tiden i underkant av 30 medlemsorganisasjoner.

FuP driver informasjonsarbeid og politisk påvirkningsarbeid for å spre engasjement og kunnskap til enkeltpersoner, organisasjoner, opinionen og styresmaktene i Norge om det palestinske folkets situasjon under okkupasjon og deres rettigheter etter folkeretten.

Nå er vi på jakt etter en ny daglig leder som kan være med å løfte fokuset og kampen for Palestina og palestinernes rettigheter i årene fremover. Daglig leder er ansvarlig for Fellesutvalgets daglige virksomhet, og rapporterer til styret.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp FuP sin programavtale med Norad
 • Drive politisk påvirkningsarbeid, herunder følge politiske prosesser nasjonalt og internasjonalt, skrive høringsinnspill og delta i høringer på Stortinget
 • Ha tett kontakt og følge opp medlemsorganisasjoner og involverte parter nasjonalt internasjonalt og i Palestina
 • Bygge nettverk og partnerskap med politikere, byråkrater, organisasjoner og politiske partier
 • Ha ansvar for all rapportering av resultater
 • Utarbeide prosjektplaner og budsjetter
 • Drive utadrettet informasjonsarbeid om Palestina
 • Verve nye medlemsorganisasjoner

Ønskede kvalifikasjoner

Administrativt:

 • Erfaring med budsjett og regnskap
 • Erfaring med offentlige søknadsprosesser og rapportering,
 • herunder Norad
 • Erfaring med prosjektledelse og strategiarbeid
 • Erfaring med organisasjonsarbeid

Politisk:

 • God kunnskap om Palestina og Midtøsten
 • Erfaring med partipolitiske og parlamentariske prosesser
 • Kunnskap om folkerett og menneskerettigheter

Annet:

 • Strukturert, selvstendig og leverer etter avtale
 • Kommunikasjonsferdigheter, herunder gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Digitale ferdigheter, herunder bruk av sosiale medier
 • Erfaring med kampanjearbeid

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å påvirke norsk politikk
 • Noe kvelds- og helgejobbing med mulighet for reising
 • Ansettes for en periode på fire år. Åremålet kan fornyes for fire år av gangen, med mulighet for to fornyelser
 • Kontorplass i hyggelige lokaler på Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo
 • Lønn etter avtale

Søknad sendes fup@palestina.no senest 17.11.21

For spørsmål om stillingen, kontakt Ylva Holm Torsteinson 954 35 343

Publisert: 4. november 2021