Fordømmelse av rasistiske uttalelser

Palestinakomiteen i Norge fordømmer den palestinske presidenten Mahmoud Abbas’ antisemittiske uttalelser under åpningen av det palestinske nasjonalråd, PNC, 31. mars 2018.

I talen skal Abbas blant annet ha kommet med uttalelser om at Holocaust var et resultat av jøders finansielle virksomhet og at fiendskap mot jøder ikke skyldtes religion, men jøders sosiale funksjoner. Gjentakelse av slikt antisemittisk tankegods er fullstendig uakseptabelt, svært urovekkende og en underkjenning av historiske fakta som er uverdig og farlig.

Holocaust oppsto ikke i et vakuum, men som et resultat av lang tids systematisk forfølgelse og dehumanisering av det jødiske folk.

Abbas skal etter sigende også ha benektet jøders historiske og religiøse tilknytning til Palestina og hellige steder i Jerusalem. PLOs statserklæring fra november 1988 innledes med at landet bygger på jødisk, kristen og muslimsk tradisjon. Abbas’ uttalelse står dermed i sterk kontrast til den klare anerkjennelsen og respekten som PLO viser landets jødiske tradisjon.

Abbas’ skandaløse utspill er skadelig for palestinerne. Politisk sett er dette et katastrofalt feiltrinn i  en situasjon hvor det er all grunn til å påpeke Israels faktiske og pågående maktovergrep, snarere enn å henfalle til svært betenkelige og overflatiske kortslutninger.

Palestinakomiteen i Norge er en antirasistisk organisasjon og vi aksepterer ikke uttalelser som fremmer rasisme, uavhengig av hvem som fremsetter dem og hvem de rettes mot.

Publisert: 4. mai 2018