Gjelder ikke menneskerettighetene for palestinere?

av Kjell Stephansen, leder for Palestinakomiteen på Sunnmøre. Først publisert i Sunnmørsposten. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Både Johan Per Sunde og Knut Stokke har kommet med beskyldninger om «halve sannheter», «tull og pølsevev», «feilinformasjon» og «manipulasjon». Både Palestinakomiteen, journalister, redaktører og korrespondenter ser ut til å være en del av et konspirerende nett i disse herrenes hoder.

Jeg kan ikke kommentere alt, men deres totale mangel på empati for de menneskene som bor og har bodd i Palestina fortjener noen ord. Stokke benekter etnisk rensing, og mener at Gaza er sånn passelig bra. 750 000 palestinere ble fordrevet i 1948, nye 250 000 i 1967. Over 500 palestinske landsbyer har blitt lagt i grus. To tredjedeler av Gazas befolkning er flyktninger eller etterkommere av flyktninger. FN beskriver Gaza som snart ubeboelig. Er dette en konspirasjonsteori, Stokke?

750 000 palestinere ble fordrevet

Hvis vi for et øyeblikk kan legge vekk politikk og religiøs kamp, og se på dette på individnivå; kan noen av dere forklare meg, etisk eller moralsk, hvordan det kan forsvares at amerikanske og europeiske jøder i år 2021 har rett til å flytte inn på palestinsk land og kaste ut palestinerne som bor der?

Flyktningers rett til retur er nedfelt i Menneskerettighetserklæringen: «Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.» Og videre: «Enhver har rett til å eie eiendom, alene eller sammen med andre. Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom.» Hver enkelt palestinsk familie har altså rett til å returnere til sine tidligere hjem. Hvorfor mener dere at menneskerettighetene ikke gjelder for palestinere? Er det begrunnet med rase eller religion?

Det som nå foregår i Silwan og Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem er en del av fordrivinga av palestinerne. Det er alt annet enn en husleietvist. Palestinerne som bor eller bodde i husene er flyktninger. Noen av dem hadde flyktet fra Vest-Jerusalem!

Palestinsk hus okkupert av amerikanske jøder. Foto: Kjell Stephansen

Ingen av dem vil etter israelsk rett få tilbake sine opprinnelige hjem, det sørger israelske apartheid-lover for. Den såkalte fraværende-loven gir israelske myndigheter rett til å konfiskere eller inndra fraværende menneskers eiendom til fordel for staten. Loven ble laget etter krigen i 1948, for å ta over land etter som palestinerne hadde blitt tvunget vekk fra. Nå brukes den samme loven til å konfiskere eiendommer på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Etter at staten har konfiskert eiendommene overdras de gjerne til jødiske fond.

Verdenssamfunnet, inkludert Norge, anerkjenner ikke Øst-Jerusalem som en del av Israel. Domstolen som dømmer i Sheikh Jarrah er derfor ikke en demokratisk, upartisk domstol, nei det er okkupantens domstol. Det er langt unna den norske namsmannen som Stokke vil sammenlikne med.

Da jeg var i Sheikh Jarrah sist, var noen hus okkupert av amerikanske jøder. De bodde der kortvarig, og av politiske grunner. De oppfattet seg som stormtroppene som skulle tvinge alle palestinerne ut av området, og dekorerte husene med jødiske symboler og israelske flagg for å demonstrere sitt nærvær. Vi har sett dem uttale seg på samme vis på TV den siste tida. Yakob, en av de fanatiske bosetterne uttalte: Hvis ikke jeg stjeler huset vil noen andre gjøre det. Dette er deres «frigjøring av Israel».

Publisert: 16. juli 2021