1. mai Mo i Rana

 

En aktiv og vellykket 1.mai i Mo i Rana er over!

Okkupasjonen av Palestina fikk tildels stor oppmerksomhet.

Som alltid arrangerte Rødt 1.mai-frokost med kultur og taler før toget, og LO Rana en sammenkomst med taler, kultur og bevertning etter toget.

På begge disse arrangementene hadde Palestinakomiteen stand med informasjon, salg av småvarer og bøker, og medlemsverving. I år fikk vi to nye medlemmer!

Vårt styremedlem, Christian Lillegård holdt appell på Rødts frokost med fokus på Israel som apartheidstat og boikott. Som AUFer og leder for ungdomsutvalget i Fellesforbundet Rana holdt Christian også en appell på LOs arrangement, der han bl.a. sterkt oppfordret til økonomisk boikott av Israel.

Boye Ullmann, organisasjonssekretær i Fellesforbundet, holdt en av LOs hovedtaler i år. I tillegg til hans hovedtema om sosial dumping, slo også han fast at det eneste Israel skjønner er boikott og blokade.

Parolen i toget var: Fritt Palestina – boikott Israel!

Alle årstidene var med oss i toget 1. mai – like sør for polarsirkelen.

 

wenche – leder