Det palestinske oppropet – innlegg i SB 8. juli 2014

Dette innlegget stod i Sandefjord Blad 8. juli 2014:

Det palestinske oppropet

Mette Clifton, Palestinakomiteen i Sandefjord

66 år etter at Staten Israel ble etablert hovedsakelig på land etnisk renset for sine palestinske eiere, utgjør palestinerne verdens største flyktninggruppe; de fleste statsløse. FN har registrert 5 millioner palestinske flyktninger spredt over 58 leire i Midtøsten. På verdensbasis ligger tallet på ca. 8 millioner. Flyktningene har rett til å vende tilbake i følge folkeretten og de har rett på kompensasjon, hvilket årlig bekreftes av FN. Men Israel nekter dem begge deler.

I flere tiår har Israel ignorert en lang rekke FN-vedtak som påpeker den ulovlige okkupasjonen og undertrykkelse av den palestinske befolkningen. Den 9. juli 2014 er det 10 år siden Den internasjonale domstolen (ICJ) utstedte en rådgivende uttalelse som erklærte Apartheidmuren på Vestbredden for å være ulovlig i henhold til internasjonal lov.

Det som siden har fulgt har vært et 10-år av urettferdighet og mangel på ansvarlighet ved at Israels handlinger har forblitt ustraffet. Apartheidmuren og koloniene fortsetter å vokse i Palestina og manifesterer seg som et massivt system av landannektering, plyndring av naturressurser og fordrivelse av befolkningen.

Apartheidmuren symboliserer den siste mursteinen i Israels apartheidprosjekt som definerer de segregerte og fragmenterte enklaver som Palestina nå er begrenset til – en verre versjon av bantustanene som det tidligere sørafrikanske apartheidregimet opprettet. Israel har ensidig annektert Øst-Jerusalem og Golanhøydene og holder nå i realiteten på å annektere store deler av Vestbredden ved hjelp av Apartheidmuren.

Israel har lykkes i å illustrere for hele verden at muren er en akseptabel modell for regjeringer å ekskludere, marginalisere, fordrive, diskriminere og skille ett folk fra hverandre.  Samtidig som Israel har truet den siste runden av 20-års mislykkede forhandlinger, har 26 palestinske organisasjoner samlet seg bak et opprop om en «juridisk intifada”, en intensivert folkelig kamp med mer satsing på boikott, deinvesteringer og sanksjoner enn noensinne.

I Palestina fortsetter den folkelige motstanden mot muren med protester, rettssaker og direkte aksjoner.  I Norge jobber vi for den globale kampanjen for boikott, deinvesteringer og sanksjoner (BDS) til støtte for Palestineres kamp for rettferdighet og frigjøring.

Boikott er et ikke-voldelig verktøy som bidro til å avskaffe apartheid i Sør Afrika. Det kan gjøre det samme i Israel. Boikott av staten Israel er ikke et mål i seg selv, men et effektivt virkemiddel i kampen for å få slutt på den ulovlige okkupasjonen og for å få til en rettferdig og demokratisk løsning. Det finnes en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd som fastslår at de israelske bosettingene er ulovlige. Dessuten er okkupasjonen i seg selv ulovlig, noe som også gjelder blokaden av Gaza.

Vi tar i bruk boikott fordi Israel nekter å rette seg etter FN-resolusjoner og internasjonal lov, og som går fri for internasjonale sanksjoner. Vi oppfordrer folk i Sandefjord og over hele Norge til å støtte kampanjen om å boikotte israelske varer og gjør juli 2014 til måneden mot Apartheidmuren!