Gazamarkering i Hønefoss

Nær femti deltok på Gazamarkering i Hønefoss.

Lørdag hadde Palestinakomiteen i Ringerike en markering mot Israels terror mot Gazastripen på Søndre Torg i Hønefoss. Det ble markert med paroler og appeller.

Et snaut femtitalls personer hadde møtt opp for å vise sin avsky mot Israels brutalitet og til støtte for det palestinske folket.

Først ute av appellantene var nestleder i Fagforbundet avdeling Ringerike Magnus Rønningsbakk Langstrand som snakket mye om norsk handelssamkvem med Israel og at norske våpen har blitt brukt i krigen mot palestinerne på Gazastripen. Han tok også avstand fra at et stort antall norske kroner brukes til investeringer i okkupantstaten.

Neste appellant var Jørn-Inge Andreassen Frøshaug fra Ringerike og Hole AUF som på ungdommens vis holdt en frisk appell. Han tok opp at Norge må stå ved palestinernes side og at det krever et engasjement fra oss alle.

Tredje appell ble holdt av aktivist og pensjonist Erland Raastad som tok for seg Israels etniske rensing. Med blikk tilbake til 1947 og frem til dags dato viste han til at Israel da og nå bedriver etnisk rensing og at palestinerne er offeret. Han skisserte også en plan for en fremtidig sekulær stat der alle i området uavhengig av rase, religion og annen bakgrunn kan leve sammen med like rettigheter og muligheter.

Sist ute av appellantene var Jamil Khalayli, leder i Den Palestinsk Norske Forening. Jamil Khalayli kom til Hønefoss i 1975 og fortalte om sin takknemmelighet for å ha kunnet leve hele sitt voksne liv i en demokratisk stat fri for undertrykking og okkupasjon. Khalayli takket de appellantene som var i ilden før ham og viste til at mange nordmenn har et stort og positivt engasjement for det palestinske folket sin sak.

 

Halstein Knudsen.