Mads Gilbert i Trondheim

Onsdag 29. april var Mads Gilbert på besøk i Trondheim.

Først holdt han foredrag for studenter på NTNU Dragvoll, for fullsatt sal kl. 12. Etterpå hadde han et foredrag for medisinerstudentene, før han på kvelden deltok på et arrangement på Dokkhuset, hvor han hadde foredrag om Gaza og det ble spilt musikk før og etter foredraget av Sharaka Ensemble. Også der var oppmøtet veldig godt, flere hundre personer fikk denne dagen med seg de engasjerende foredragene til Mads Gilbert!

Foto av Mads Nordtvedt.

Mads gilbert i trondheim

Engasjerende foredrag på Dokkhuset

Engasjerende foredrag på Dokkhuset

Mads gilbert foredrag i dokkhuset trondheim

Sharaka ensemble i Dokkhuset

Sharaka ensemble i Dokkhuset

Mads Gilbert talte for full sal på NTNU Dragvoll

Mads Gilbert talte for full sal på NTNU Dragvoll