Vend ryggen til okkupasjonsvarer

I noen uker har vi sett at en butikk med varer fra Dødehavet er under oppstart på Jekta. Palestinakomiteen i Tromsø vil oppfordre folk i Tromsø til å vende ryggen til en forretning basert på Israelsk okkupasjon.

Siden 1967 har Israel kontinuerlig forsøkt å gi sin tilstedeværelse på Vestbredden legitimitet og et inntrykk av vellykkethet og normalitet. En butikk med velværeprodukter er derfor slett ikke bare et salgssted, men også en del av Israelsk propaganda og deres versjon av historien om «deres land».

Samtidig har det blitt stadig tydeligere for flere og flere at Israel gjennomfører en apartheid-politikk der palestinerne må kjempe stadig hardere for færre og færre rettigheter. Retten til utnyttelse av palestinske naturressurser blir fratatt dem, enten det gjelder helsebringende dødehavsgjørme, oliventrær eller sparsomme vannressurser. Palestinsk næringsvirksomhet blir hindret, og urettferdigheten som det palestinske samfunnet møter i konfrontasjonene med israelske myndigheter og bosettere med våpen i hånd skaper fortvilelse blant de undertrykte.

Boikott er en fredelig måte å ramme Israelsk virksomhet. Den internasjonale bevegelsen for boikott, de-investering og sanksjoner har støtte fra en stor bredde av folkelige bevegelser i Palestina, og har i over ti år sett en stadig større oppslutning om sine virkemidler internasjonalt.

Vi mener også at Coop som varehuseier opptrer i strid med sine egne retningslinjer i «Initiativ for etisk handel» ved å inkludere denne virksomheten i sin forretningsvirksomhet. Initiativets egen formulering: «Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper» er jo en god beskrivelse av det som skjer på Vestbredden.

Vi trenger ikke produkter framstilt fra stjålet palestinsk land i Tromsø. Støtt Palestina ved å velge bort disse produktene. Dette er små skritt mot en bedre framtid som alle i Tromsø kan ha mulighet til å være med på.

Palestinakomiteen i Tromsø