Trondheim kommune skal boikotte varer som er produsert på okkupert palestinsk område

Trondheim kommune skal boikotte alle varer og tjenester som Israel produserer på okkupert palestinsk område. Samtidig oppfordrer bystyret alle innbyggerne i Trondheim til å gjøre det samme.

På vegne av Arbeiderpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne la Julie Instad Hole (Ap) fram forslag om å boikotte varer produsert i områdene som er okkupert av Israel.

– Dette er en ulovlig okkupasjon. Det går ikke an å betvile det, og det har også FN sagt i flere resolusjoner. Men på tross av FN-resolusjoner og uttalelser fra den internasjonale domstolen i Haag, forverrer staten Israel stadig sin okkupasjonspolitikk, sa Instad Hole da hun la fram forslaget torsdag kveld.

Et solidarisk valg

Vedtaket i Trondheim kommune bygger på et innbyggerinitiativ som Fagforbundet i Sør-Trøndelag, Norsk Folkehjelp region Midt-Norge og Palestinakomiteen i Trøndelag har tatt initiativ til.

Det vedtatte forslaget fra bystyret er noe annerledes formulert enn det opprinnelige forslaget, men innholdet er det samme.

– Det er kjempebra at Arbeiderpartiet sammen med SV, Rødt og MDG har vært med å sikre at dette vedtaket kom igjennom. Vedtaket ivaretar hensikten med det opprinnelige forslaget. Man har tatt et solidarisk valg, påpeker Kathrine Jensen.

«På tross av FN-resolusjoner og uttalelser fra den internasjonale domstolen i Haag, forverrer staten Israel stadig sin okkupasjonspolitikk. Ulovlige bosettinger utvides, byggingen av muren fortsetter, palestinerne utsettes for daglig trakassering og møter store hindringer i sine dagligliv. Dette er en politikk Trondheim kommune ikke kan støtte opp under. Kommunen ønsker derfor å avstå fra innkjøp av varer og tjenester produsert på okkupert område«, heter det i vedtaket.

Oppfordrer Stortinget til handelsboikott

Bystyret oppfordrer også Stortinget til å vedta en handelsboikott av varer og tjenester produsert på okkupert område, inntil staten Israel innfrir vedtatte FN-resolusjoner. Samtidig sender bystyret en oppfordring til kommunens innbyggere til å boikotte varer og tjenester produsert på okkuperte områder, skriver Adressa. 

I tillegg til boikotten ble det også vedtatt at kommunen ber NTNU foreta en selvstendig etisk vurdering av sitt samarbeid med det israelske universitetet Techion.

Studentersamfundet i Trondheim stemte tidligere i høst for en resolusjon som gikk ut på at NTNU skal stanse all kommunikasjon med Technion og eventuelle andre universitet om forskningssammarbeid angående olje- og gassutvinning for Israel. Flertallet som stemte for resolusjonen var overveldende (123 for, 9 stemte mot og 40 stemte blankt).

Har forsøkt å få igjennom boikott tidligere

Trondheim kommune er den første kommunen som gjør et slikt vedtak.

Bydelsutvalgene i Gamle Oslo og Grorud gikk inn for boikott av Israel i 2010, men vedtektene ble anket til bystyret i Oslo kommune og gjort ugyldige.

I 2005 vedtok fylkestinget i Sør-Trøndelag med stemmer fra Arbeiderpartiet, SV, RV og SP og en representant fra FrP, å boikotte varer fra Israel. Men etter påtrykk fra UD vedtok fylkestinget 17. januar 2006 å utsette iverksettingen av boikottvedtaket.

Nå, mer enn ti år senere, er det altså klart at Trondheim kommune skal boikotte varer fra okkupert, palestinsk jord. 

line@palestinakomiteen.no

Publisert: 22. november 2016