Hopp av apartheidtoget! Se webinaret og støtt oppropet.

En statseid norsk bedrift vurderer å kjøpe tog av det spanske togselskapet CAF som tjener penger i okkupert Palestina. Norske tog AS ble opprettet for å tilby utleie av rullende materiell for persontrafikkoperatører på norske jernbanespor og eies av Samferdselsdepartementet.

LO-ledelsen reagerer kraftig. – Det er en skam, hvis det statseide selskapet Norske tog inngår kontrakt med et selskap som medvirker til Israels brudd på folkeretten, sier LOs Trine Lise Sundnes til Frifagbevegelse.

Det spanske selskapet CAF har fått kontrakten med å utvide og drive forstadsbanen som knytter de ulovlige israelske koloniene sammen med Vest-Jerusalem. Utvidelsene skjer på okkupert palestinsk land og er derfor i strid med folkeretten, samtidig som de bidrar til å befeste okkupasjonen.

CAF medvirker til Israels brudd på internasjonale konvensjoner, og dette er bakgrunnen for at både CAF og Norske tog nå er målet for en internasjonal kampanje. Du kan støtte oppropet her

Den 24. mars ble det invitert til et webinar i regi av den internasjonale kampanjen CAF-hopp av apartheidtoget der blant annet LOs Trine Lise Sundnes deltar med representanter fra UK, Palestina og Spania. Webinaret foregikk på engelsk og er lagt ut her.

«European human rights, solidarity and trade union groups working on the #CAF campaign against making profit from the occupation will discuss the different strategies being developed in Norway, the UK and Palestine.»

Publisert: 18. mars 2021