– Høyres linje betyr en undergraving av folkeretten


Ingebreth Forus, Palestinakomiteen i Stavanger – først publisert i Aftenbladet 1. september 2021

Ingjerd Schou svarer på vegne av Høyre på mitt innlegg, der min påstand er at Granavolden-partiene, og spesielt Høyre og FRP, bidrar til å svekke folkeretten. Schou mener at det meste i mitt innlegg ikke «holder vann». Det kan hun selvsagt få lov til å mene, men hun stopper der – hun har ingen argumentasjon for sin mening. Har Høyre en oppfatning av folkeretten som gjør mine påstander om Israel som en stat som begår «vedvarende og alvorlige brudd på folkeretten» usanne?

Mitt innlegg inneholder argumenter for en slik påstand – Schou bare «mener». Dette går igjen – Høyre «ønsker» å holde en «balansert tilnærming til konflikten». Ja vel? «Samtidig ønsker vi en best mulig relasjon til Israel». Og så? På hvilken måte fører dette framover? En av mine nevøers standardsvar hvis han ikke fikk det som han ville, var «jeg vil jo det!». Ferdig snakket. Fra hovedpartiet i regjeringa må en forvente mer.

Fakta på bakken er at palestinerne stadig – på daglig basis – blir presset tilbake. Av en militært og økonomisk overlegen okkupantmakt. Palestinakomiteen – og mange andre – mener at Israels politikk åpenbart konstituerer «vedvarende og alvorlige brudd på folkeretten». Men det er altså Schou og Høyre uenige i?

«Palestinakomiteen – og mange andre – mener at Israels politikk åpenbart konstituerer vedvarende og alvorlige brudd på folkeretten. Men det er altså Schou og Høyre uenige i?»

Israel brøt avtalen

Egentlig er det bare å se på kartet. Og ha Oslo-avtalen – Norges store bidrag – i bakhodet: Palestinerne forpliktet seg til å anerkjenne staten Israel. Israel skulle administrere store deler av Vestbredden (C- og delvis B-områdene), og overlevere dem til en palestinsk stat etter en avtalt tidsplan. Hva skjedde? Israel brøt alle punkter i avtalen.

Egen befolkning ble plassert ut på Vestbredden i stort antall. Palestinere ble fordrevet med brutale – og folkerettsstridige – metoder. Hva kan Schou og Høyre ha lært av historien, når hun kan skrive at «spørsmålet kan bare løses på sikt gjennom gjensidig enighet og forståelse mellom begge parter»? Derom tier Schou. Etter min mening kan «spørsmålet … bare løses» ved å legge et betydelig press på Israel.

Høyres linje betyr en undergraving av folkeretten, ved i praksis å akseptere, og til og med belønne grove brudd. Det betyr å vende ryggen til den undertrykte og okkuperte part.

Publisert: 4. september 2021