Hva er Israels venner på Stortinget?

av Eddie Whyte, Palestinakomiteene i Vestfold. Tidligere publisert i Sandefjords Blad.  

 

Erlend Larsen, Høyres stortingsrepresentant fra Vestfold, fortjener ros for sitt internasjonale engasjement. Ifølge en artikkel som nylig sto i Sandefjords Blad, har Larsen planer om å være med i flere internasjonale nettverk på Stortinget – så lenge det ikke går ut over hovedoppgavene som representant for Vestfold.

Larsen forteller også at han har meldt seg inn i «Israels venner» på Stortinget og ser heller ikke at det er noe i veien for å være med i «Palestinas venner» i tillegg. – For min del handler ikke et medlemskap i noen av disse vennegruppene at en støtter alt partene gjør. Ved å delta i disse gruppene håper jeg å få tilgang til god informasjon og gode analyser av situasjonen i landene. 

Beklager Larsen, men der tar du veldig feil. Tidligere nestleder og nåværende leder i Israels venner, FrPs Hiamshu Gulati, uttalte nylig på en konferanse i Kristiansand at: «Målet med Israels venner på Stortinget er å samle politikere på tvers av partier for å stå sammen om å fronte Israels interesser på Stortinget».  

Det er en erklæring det er verdt å bite seg merke i for Larsen og andre som også er opptatt av forsvarspolitikk. Hva hadde reaksjonen vært dersom Gulati hadde sagt Russland eller Kina i stedet for Israel? Er det ikke foruroligende å være med i et nettverk der lederen er tydelig på at det er til for å «fronte» interessene til en fremmed makt på Stortinget?


«Det er betydelig forskjell mellom okkupanten Israel…og de okkuperte palestinerne som er flyktninger i eget land.»

Som én som tidligere tjenestegjorde i Libanon, bør Larsen vite at den såkalte konflikten mellom Israel og Palestina ikke handler om krig mellom to likestilte parter. Det er betydelig forskjell mellom okkupanten Israel som er en av verdens store militærmakter, og de okkuperte palestinerne som er flyktninger i eget land. Okkupasjonsmakten ignorer både folkeretten og verdensopinionen og koloniserer stadig større deler av palestinsk jord.

Under den forrige stortingsperioden med Larsens parti i regjering, ble situasjonen i Palestina stadig mer kritisk samtidig som Solberg-regjeringen utvidet norsk handel og samarbeid med okkupasjonsmakten Israel. Palestinakomiteen forventer at den nye regjeringen vil sørge for at norske investeringer og handel ikke understøtter okkupasjon og menneskerettighetsbrudd, og krever at Norge må anerkjenne Palestina som stat.

Vi etterlyser også et Storting som tar sitt internasjonale ansvar på alvor og står opp for folkeretten. Vi forventer en tydelig politikk som både fordømmer Israels mange folkerettsbrudd og følger opp fordømmelsene med handling. Og vi inviterer Erlend Larsen og andre på tvers av partitilhørighet til å være med og jobbe offensivt for å få slutt på okkupasjonen og sørge for en varig, rettferdig fred.

Publisert: 10. november 2021