Internasjonal og nasjonal kampanje: Boikott SodaStream!

SodaStream30.mars er den internasjonale aksjonsdagen til den palestinske boikottbevegelsen BDS-bevegelsen (Boycott, Deinvestments and Sanctions), og også markering av den palestinske landdagen, yawm al-ard.

Palestinakomiteens landsmøte 21. – 23. mars oppfordrer til boikott av brusmaskinen SodaStream:

Kullsyremaskinen SodaStream blir mer og mer populær i Norge. I Sverige eier hver fjerde husstand en slik maskin. Denne brusmaskinen er tuftet på et dystert faktum: Fabrikkene der det israelske selskapet SodaStream produserer bobler og brusmaskiner befinner seg på okkupert palestinsk jord; nærmere bestemt Mishor Adumim Industrial Zone på Vestbredden.

Selskap som etablerer seg i industrisoner på okkupert palestinsk område mottar økonomiske subsidier fra den israelske staten i form av lavere skatter og leiekostnader. Skatteinsentivene og de andre økonomiske fordelene ved å etablere seg i israelske industrisoner på okkupert område er eksempler på israelske myndigheters aktive politikk for å involvere private selskaper i utvidelsen og befestningen av de ulovlige bosetningene.

Sodastream, og andre selskap som har produksjon i israelske industrisoner på okkupert område, bidrar økonomisk til de ulovlige bosetningene i form av kommuneskatt, og medvirker dermed til å legitimere og opprettholde den folkerettsstridige okkupasjonen.

Palestinakomiteen ønsker derfor en storstilt forbrukerboikott av SodaStream.

Det er ulovlig for en okkupant å etablere industrisoner og utnytte ressurser fra okkupert område. Palestinere lever i en uholdbar situasjon under okkupasjonen, og det harde israelske grepet om Palestina hindrer enhver mulighet for en selvstendig palestinsk økonomi. Boikott er et virkemiddel som vil sende et tydelig signal til israelske myndigheter og israelske bosettere om at vi ikke anerkjenner produksjon av varer i de ulovlige koloniene, at vi krever stopp i utbyggingen og tilbaketrekking av kolonier og at vi krever en slutt på ressurstyveriet og okkupasjonen.

Grunnet SodaStreams direkte bidrag til den israelske okkupasjonen av Palestina, oppfordrer Palestinakomiteen alle forbrukere og forhandlere til ikke å kjøpe og selge SodaStream-produkter.

Les mer her.

Kontaktperson:
Kathrine Jensen
Leder
E-post: kathrine@palestinakomiteen.no
Mobil
90743720
www.boikottisrael.no