Israel har gjort seg skyldig i apartheid og forfølgelse

6.8.millioner israelske jøder og 6,8 millioner palestinere bor mellom Middelhavet og Jordanelven. Mens den israelske, jødiske befolkningen lever fritt og med fulle rettigheter blir palestinerne, under de samme myndighetene, utsatt for diskriminering og forfølgelse.

I en grundig rapport fra Human Rights Watch (HRW) defineres Israel sin praksis som apartheid. «Internasjonale myndigheter må se de langvarige konsekvensene av okkupasjonen og at realiteten på bakken vil ikke endre seg med mindre brudd på internasjonal lov får konsekvenser», sier Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen.

I rapporten anbefaler HRW at alle typer avtaler, handel og samarbeid med Israel må gjennomgås nøye for å sikre at de ikke bidrar til apartheid og forfølgelse av palestinere. Og rapporten anbefaler en FN-utsending som ser på Israels forfølgelse og apartheid, med mandat til å mobilisere internasjonal handling.

Line Khateeb, leder Palestinakomiteen

«Norske myndigheter sier stadig at Norges politikk ovenfor Israel og Palestina ligger fast – dette til tross for at situasjonen på bakken har endret seg drastisk. Norge fordømmer i sikkerhetsrådet den fortsatte koloniseringen av palestinsk land på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, men har under Solberg-regjeringen økt samarbeid og handel med Israel. Israels alvorlige brudd på internasjonal lov får i praksis ingen konsekvenser. Israel er et moderne apartheid og må møtes som dette. Unnvikende fordømmelser som ikke følges opp med handling er ikke nok.

– Line Khateeb

En oppsummering, samt hele rapporten kan leses her

En kort video (3 min) finner du her

Publisert: 27. april 2021