Israel må bygge bruer – ikke murer

Palestinakomiteen i Norge og seks advokater ved Kjell Brygfjeld, Harald Stabell, Pål Hadler, Geir Høin, Loai Deeb og Bent Endresen overleverte brev til regjeringen 9. juli om å sørge for at folkeretten blir håndhevet. Brevet var tilsluttet 35 organisasjoner og enkeltpersoner. Tidligere på dagen ble det arrangert pressekonferanse som ble ledet av Kathrine Jensen, Palestinakomiteen i Norge.

Artikkelen er er publisert på Fagbladets nettside.

9. juli 2004 gav den internasjonale domstolen i Haag en uttalelse om Israels brudd på folkeretten. Domstolen krever at Israels arbeid med muren opphører i de okkuperte områdene, og at Israel stanser folkerettslige brudd. Nøyaktig ti år etter er situasjonen mer anspent enn på mange år.

Slår ring rundt Palestina

Fra pressekonferansen: Brygfjeld, Stabel og Lund

Fra pressekonferansen: Brygfjeld, Stabel og Lund

I brevet til regjeringen fremmes det krav om at regjeringen må fordømme Israels brudd på folkeretten og følge opp med konkrete sanksjoner. Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund og forsvarsadvokat Harald Stabell er to av advokatene som har tilsluttet seg budskapet. Stabell er spent på hvordan regjeringen vil håndtere brevet. –Jeg håper regjeringen vil lese brevet, men også handle utifra det. Dersom vi ikke hører noe må vi presse fram et svar, sier Stabell.

Stabell mener byggingen av muren kan knyttes opp mot situasjonen som vi nå ser utspiller seg mellom Israel og Palestina. –Det er betegnende at muren ikke blir nevnt som en mulig forklarende årsak til den spente situasjonen vi nå opplever, og som en forklaring på palestinernes frustrasjon og sinne, sier han.

Handelsrestriksjoner kan være løsningen

Tidligere høyesterettsdommer og advokat Ketil Lund mener at handelsrestriksjoner kan være et virkemiddel for å få Israel til å følge internasjonal lov. –At noe må gjøres står som en rasjonell tanke som opplagt og helt innlysende. Det er en internasjonal forpliktelse å se til at en ikke handler med varer fra okkupert område, sier Lund.

På grensen til terror

Lund og Stabel får støtte fra Fagforbundet som mener regjeringen må ta affære.

–Den norske regjeringen er nødt til å handle så okkupasjonen av Palestina kan opphøre, sier AU-medlem i Fagforbundet Stein Guldbrandsen. Guldbrandsen har selv besøkt de palestinske områdene flere ganger og synes det er vanskelig å beskrive inntrykkene han i etterkant sitter igjen med. –Siden 2010 har jeg vært i Palestina årlig og jeg kjenner mennesker der. Det blir personlig når jeg vet hvor jævlig det er der. Det er på grensen til terror mot vanlige folk og Favorite number justin-bieber-news.info Timberlake. det er fullstendig rystende at noen (Israel, journ.anm.) som vi skal regne med tilhører den siviliserte delen verden kan oppføre seg på en slik måte, sier Guldbrandsen.

Apartheidpolitikk

Heikki Holmås og Kathrine Jensen, leder av Palestinakomiteen

Heikki Holmås og Kathrine Jensen, leder av Palestinakomiteen

Stortingsrepresentant for SV, Heikki Holmås, er ikke nådig i sin beskrivelse av Israels handlinger overfor den palestinske befolkningen.

–Det som skjer på de okkuperte områdene er en apartheidpolitikk, en politikk der mennesker systematisk undertrykkes og diskrimineres. Det er en ting historien har lært oss og det er at apartheid ikke er bærekraftig, sier Holmås. –Israel må bygge broer, ikke murer, oppfordrer Holmås.

Til tross for at lovbrudd skjer av både Israel og Palestina mener Holmås det er en vesensforskjell mellom de to partene. –I diskusjonen rundt det som skjer i Israel og Palestina må vi aldri glemme en viktig og fundamental ting: Israel er okkupanten, mens Palestina blir okkupert. Vi snakker ikke om to likeverdige parter, sier Holmås.

Kathrine Jensen, leder av Palestinakomiteen, sa at svært lite eller ingenting er gjort etter at follerettsdomstolen slo fast at muren er ulovlig. På pressekonferansen nevnte hun de viktigste kravene som underskriverne og tilsluttern av brevet har til regjeringen:
– at norske myndigheter fordømmer Israels brudd på folkeretten ved at det innføres sanksjoner
– at norske myndigheter støtter ethvert initiativ for å få muren revet straks
– at norske myndigheter tar initiativ overfor FN til at muren blir revet i tråd med den rådgivende uttalelsen til ICJ av 9. juli 2004

Kravene overlevert regjeringen

Brevet fra totalt 35 organisasjoner og enkeltpersoner ble overlevert Utenriksdepartementet onsdag 9. juli. Fungerende leder av Seksjon for Midtøsten og Nord-Afrika, Arne Gjermundsen, tok i mot brevet og hadde følgende å si på vegne av departementet: –Jeg har ingen kommentarer utover at regjeringens syn er kjent.

Alle fotos: Berit Aaker

Publisert: 10. juli 2014