Israel må holdes ansvarlig

Uttalelse vedtatt på landsstyremøtet, 17. oktober 2021

Som medlem av FNs sikkerhetsråd og leder av giverlandsgruppen til Palestina (AHLC) har Norge et spesielt ansvar for at internasjonal lov opprettholdes og er lik for alle.

Palestinakomiteen i Norge forventer at den nye regjeringen vil styrke Norges innsats i Midtøsten gjennom arbeidet i Sikkerhetsrådet og følge opp folkerettsbrudd med mer enn muntlige fordømmelser.

All produksjon i de ulovlige koloniene på den okkuperte Vestbredden er illegal. Norsk næringsliv som er involvert i denne virksomheten profitterer på okkupasjonen og styrker det israelske apartheidregimet. Vårt pensjonsfond sine investeringer i slike ulovlige virksomheter gjør det norske folket medskyldig.

Sivilsamfunnet i Palestina ber oss støtte den fredelige motstanden i den internasjonale BDS-bevegelsen. De ber om boikott, deinvesteringer og sanksjoner (BDS) av Israel frem til okkupasjonen opphører, palestinere med israelsk statsborgerskap får like rettigheter som israelske jøder og  palestinske flyktninger får innfridd sine rettigheter til å vende hjem.

Arbeiderpartiet har foreslått å innføre en merkeordning for varer fra okkuperte områder som et tiltak, og slik gi forbrukeren ansvaret. En slik merkeordning bidrar ikke til å holde Israel ansvarlig! Det er mange eksempler på at varer fra israelske kolonier på Vestbredden og Golanhøydene blir merket som produsert i Israel. Import og salg av illegale varer er ikke greit selv om produktene merkes med en advarsel.

Palestinakomiteen utfordrer den nye regjeringen, støttet av en styrket venstreside på Stortinget, til å innføre målrettede sanksjoner mot brudd på internasjonal lov og ta initiativ i FN for en uavhengig etterforskning av israelske myndigheters forfølgelse og apartheidpolitikk overfor palestinerne. Varer og tjenester, produsert i strid med internasjonal lov på okkupert jord, bør forbys.

Norske myndigheter må også påse at ikke komponenter og deler fra norsk våpenindustri havner i Israel, og slik bidrar til den militære okkupasjonen av Palestina. Å fortsette i samme spor som den avgåtte regjeringen vil ikke føre til endringer. Israelske myndigheter må holdes ansvarlig for deres systematiske undertrykkelse av det palestinske folket.

Publisert: 20. oktober 2021