Israeli Apartheid Week 2013

Israeli Apartheid Week (IAW) avholdes for første gang i Norge!

IAW er en internasjonal, solidarisk studentbevegelse som startet i Toronto i Canada i 2005. Siden den gang har bevegelsen spredd seg til alle kontinenter. I år markeres dermed IAW på over 200 universiteter!

IAW ønsker å rette søkelys på israelsk apartheidpolitikk og hvordan den kan bekjempes gjennom en sterk boikottbevegelse. Apartheidpolitikken er et resultat av statsstyring basert på etniske og sosiale markører. Dette kommer til uttrykk i diskriminering av palestinere, både de som er israelske statsborgere og de som lever under israelsk okkupasjon.

Fred og rettferdighet oppnås ikke før alle mennesker som bor i Israel og de okkuperte områdene nyter godt av de samme rettighetene, uavhengig av religion, etnisitet eller nasjonalitet.

Israeli Apartheid Week krever at Israel anerkjenner palestinernes likeverd og retter seg etter folkerettslige bestemmelser som innebærer krav om:

1) Avslutning av okkupasjon og kolonialisering av Palestina, rivning av muren på Vestbredden og frigjøring av politiske fanger.

2) Praktisering av like rettigheter for ALLE israelske statsborgere.

3) Anerkjenning av palestinske flyktningers rett til å vende hjem til deres eiendommer i tråd med FN-resolusjon 194.

På Blindern markeres IAW med aksjoner, åpent seminar og filmvisninger.

Mandag 11. mars, klokka 0800 til 1200: Aksjon på Blindern

Tirsdag 12. mars, klokka 1715, auditorium 2, Eilert Sundts hus: «Akademisk boikott av staten Israel – en trussel mot akademisk frihet?» v/ proffessor ved NTNU, Morten Levin

Onsdag 13. mars, klokka 1800, Lillesalen, Chateau Neuf: Visning av filmen ”Roadmap to Apartheid”

Alle: studenter, universitetsansatte og andre, er velkomne til å delta. Man skal ikke se bort fra at det vil bli enkel servering på arrangementene.

Meld deg på Facebook-eventen her.

IAW ved UiO arrangeres av:
Palestinakomiteen Blindern
Blindern SV
Venstrealliansen
Rødt Blindern
Solidaritetsungdommen
Oslo Grønne Studenter
LAG Blindern

Publisert: 10. mars 2013