Israelske medier: Oljefondet trekker investeringer fra israelske banker som gir lån til de ulovlige koloniene

Israelske medier melder at statens Pensjonsfond Utland (SPU) trekker sine investeringer fra israelske banker som gir lån til de ulovlige koloniene på palestinsk land. 

Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen.

— Jeg håper dette er starten på en trend hvor Oljefondet i stadig større grad trekker ut sine investeringer i okkupasjonen, sier Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen.

15.desember ble det kjent at Oljefondet ekskluderte det israelske selskapet Cognyte Software Ltd, grunnet risikoen for at selskapet bidrar til alvorlige brudd på menneskerettighetene. Israelske medier melder at Oljefondet også trekker seg ut av israelske banker som bidrar med lån og investeringer til de israelske koloniene i okkupert Palestina.
— Det skulle bare mangle at våre felles verdier forvaltes i henhold til et strengt etisk regelverk, sier Khateeb.
— Tidligere i år ble det kjent at Oljefondet er den største investoren i selskap som bidrar til okkupasjonen av Palestina. Det er bra  at de vurderer disse investeringene og ekskluderer flere av selskapene som bidrar til okkupasjon og brudd på menneskerettighetene.
— Israels nye regjering vil annektere mer palestinsk land og fordrive flere palestinere. De skiller ikke mellom okkuperte Vestbredden og områder inne i Israel. Det er viktig at en slik politikk, som strider med folkeretten, får økonomiske konsekvenser for okkupasjonsmakten, sier Khateeb.
Klikk her for lenke til den israelske kilden som forteller om uttrekk fra bankene, en stor nyhetskanal I Israel
For spørsmål eller kommentar, ta kontakt med leder av Palestinakomiteen, Line Khateeb, på tlf. 95090938
Publisert: 23. desember 2022