1.mai-markering i Narvik

Palestinakomiteen i Narvik deltar i Lo i Ofoten sitt arrangement.

1.maikomiteen har vedtatt to hovedparoler :

Fritt Palestina – Boikott Israel
Narvik kommune: Ingen kjøp fra okkupert land 
1.mai-toget går klokka 12 fra Skolegården. Styremedlem i Palestinakomiteen Narvik, Svein Eirik Tande, vil holde appell for Palestinakomiteen om boikott på møtet etter toget.

Vel møtt!