12. feb. i Harstad: Foredrag om BDS-kampanjen

Mandag 12. februar kl 18.00
i Harstad rådhus
Vi er så heldige å få Kjell Stephansen på besøk i Harstad! Han er leder for BDS-utvalget (boikott, desinvesteringer, sanksjoner av Israel) i Palestinakomiteen og vil holde innlegg om BDS-arbeidet, forbrukerboikott, akademisk og kulturell boikott, apartheidfrie soner, våpenembargo, og kommunevedtak mot bosettervarer.
Dette er en glimrende mulighet for å lære mer om hva vi kan gjøre som enkeltpersoner og i fellesskap!
Alle er velkommen!
Arr. Palestinakomiteen Midt-Hålogaland