Årsmøte i Palestinakomiteen i Oslo

Velkommen til årsmøte i Palestinakomiteen Oslo 2022!

På grunn av lettelsene av koronatiltakene vil vi i år avholde årsmøtet fysisk, og det er vi veldig glade for å kunne invitere dere til!

Tid: 17. februar kl. 1830.
Sted: Konferansesal 1 i 7. etasje på Frivillighetshuset på Tøyen (Kolstadgata 1).

Alle medlemmer som vi har e-postadressen til, har fått tilsendt innkalling med dagsorden, årsberetning og regnskap 2021, og budsjettforslag og handlingsplan for 2022. Hvis du er medlem av Palestinakomiteen i Oslo og ikke har hørt fra oss, betyr det at vi mangler e-postadressen din. Ta i så fall kontakt med oss!

Husk at kontingenten må være betalt for å delta på årsmøtet.

Vel møtt!

Solidarisk hilsen
Styret i Palestinakomiteen Oslo
oslo@palestinakomiteen.no