Internasjonal Boikottdag – Mobilisering til landsomfattende aksjoner

Vita stopper salg av bosettervarene fra Ahava!
30.mars 2012
er den internasjonale aksjonsdagen til den palestinske boikottbevegelsen BDS-bevegelsen (Boycott, Deinvestments and Sanctions), og også markering av den palestinske landdagen, yawm al-ard. Da oppfordrer palestinerne oss til å aksjonere og fortelle folk om hvorfor vi må støtte de okkuperte og ikke okkupanten.Flere lokallag vil markere dagen med ulike aktiviteter og retter et spesielt fokus på Ahava i tillegg til Coop og Bama

Last ned løpeseddel om den palestinske Landdagen.

VITA stopper salg av bosettervarene fra Ahava!
I en meddelelse datert 23.mars, går ledelsen i VITA ut og trekker videre salg av produkter fra det israelske kosmetikkfirmaet Ahava. Begrunnelsen er at det er uetisk å handle med et selskap som driver sin virksomhet på okkupert jord.

Boikottbevegelsen i Norge har vunnet en stor seier!

Hva skjer nå?
Ahava er i salg flere steder i Norge. Det er nå saken er aktuell, og vi har mulighet til å fortsette suksessen. Flere mindre utsalgssteder og kjeder har Ahava i sine hyller. Selskapene som erfaringsvis har Ahava i sine hyller er bl.a. Life og Esthetique.

Vi oppfordrer alle til å foreta en sjekk lokalt før evt aksjoner.

Fra før har Cubus også annonsert at de ikke kommer til å fortsette salget av Ahavas produkter! Cubus er eid av Varnerkjeden. Varnerkjeden har også sluttet seg til (Initiativet for Etisk Handel) IEH. Palestinakomiteen kommer til å henvende seg til ledelsen i flere selskaper med krav om at de følger VITAs eksempel.

Vi oppfordrer lokale avdelinger av Palestinakomiteen til å oppsøke lokale utsalgsteder av kosmetikk og helsekost for å sjekke om de fører produktene fra Ahava.

Ahava: Hvem – hva – hvor
På Palestinakomiteens landsmøte 16. – 18. mars ble det satt fokus på boikott generelt og produkter fra kosmetikk-kjeden Ahava spesielt. Ahava produseres av salt og gjørme fra Dødehavet. Nærmere bestemt i den ulovlige bosetningen Mitzpe Shalem på Vestbredden. Som okkupasjonsmakt er Israel, i følge internasjonal lov, ansvarlig for en rekke forhold i de områdene de kontrollerer. Utnyttelse av naturressurser fra okkuperte områder som ikke tilfaller lokalbefolkningen blir ansett som ulovlig.

I en tilsvarende sak i Stortingets spørretime svarte utenriksminister Jonas Gahr Støre følgende om Marokkansk fiskeri uten for kysten av det okkuperte Vest-Sahara:
Skriftlig spørsmål nr. 947 (2010-2011). Datert 24.2.2011

Fra representanten Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren:
Hva vil utenriksministeren gjøre for å påvirke Marokko, EU og/eller EUs medlemsland til å stanse det folkerettsstridige fisket utenfor det okkuperte Vest-Sahara?
Utenriksminister Jonas Gahr Støres svar:

« Folkeretten, herunder Haag-konvensjonen av 1907, setter klare begrensninger for ressursutnyttelse i okkuperte, ikke-selvstyrte eller andre ikke selvstendige områder. Blant annet skal slik virksomhet utøves i tråd med den berørte befolkningens ønsker og interesser, og på en måte som kommer dem til gode.»

Boikott virker!

.